Tillbaka till faktadatabasen

Kan Sverige ha egna nationella krav på spårbarhet?

Sverige är en del av den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och där ingår att man inte kan sätta upp särskilda krav som blir till handelshinder. Inget medlemsland kan därför sätta upp nationella krav som hindrar denna rörlighet och särskilda krav på spårbarhet blir därmed omöjliga.