Tillbaka till faktadatabasen

Vad är alkylatbensin?

Alkylatbensin är ett resultat av alkylering vilket innebär att omättade kolväten av typ propylen, butylen och amylen slås samman till isoheptan och isooktan, båda med högt oktantal.