Tillbaka till faktadatabasen

Vad innebär det att drivmedelsbolagen i Sverige lånar produkter av varandra?

I Sverige finns det ett system för distribution av produkter mellan drivmedelsbolagen. Det innebär att ett drivmedelsbolag kan hämta bensin, diesel eller E85 från något annat bolags drivmedelsdepå för att därefter lämna tillbaka samma produkt på annan depå där det avlämnande bolaget hämtar. Detta är ett viktigt system för att trygga leveranser av drivmedel till hela Sverige och för att minska onödiga transporter och därmed sänka koldioxidutsläppen såväl som kostnader i distributionsledet.