Tillbaka till faktadatabasen

Varför är det enklare att få mer information om ett biodrivmedel?

För biodrivmedel finns det globala och europeiska lagar och regler utformat för handel och distribution på ett annat sätt än för fossila drivmedel. Inom EU finns det exempelvis hållbarhetskriterier som innebär att ett biodrivmedel endast får släppa ut ett visst mått co2 för att få användas inom EU.