Tillbaka till faktadatabasen

Varför finns det så få båtmackar med alkylatbensin i pump?

Att sälja bensin omgärdas av ett antal bestämmelser för att skydda människor och miljön.

Att installera en alkylatbensinpump på en båtmack blir därmed dyrt och dessutom finns det ont om plats sjömackarna eftersom de ofta ligger på en ponton ute i vattnet eller har begränsad landyta.