Tillbaka till faktadatabasen

Vet man något om ursprunget på oljan som köps in som färdiga produkter bensin och diesel?

Det man ska veta som importör är från vilket land man har köpt produkten. Det finns inget krav bakåt för att veta varifrån den ursprungliga råoljan kommer ifrån. Det gör det mycket svårt för importören att veta ursprunget av råoljan raffinaderiet har använt.