Tillbaka till faktadatabasen

Vilka krav skall jag ställa på miljöoljan?

Att den har rätt viskositet och att den uppfyller de kvalitetsnivåer som din utrustning ”kräver”. Rådfråga din smörjmedelsleverantör.