Drivmedel

 • Dieselbränsle och kyla

  Diesel – Fordon och drivmedel i kyla Ett dieselbränsles köldtålighet varierar under året. Genom att planera dina tankningar kan du enkelt gardera […]

  Läs mer

 • Bensin

  Allmänt Lagstiftning för svensk bensinkvalitet utgår från det i svensk lagstiftning implementerade Europeiska Bränslekvalitetsdirektivet (98/70/EG). All BLYFRI 95 har idag upp till […]

  Läs mer

 • Dieselbränsle, mk 1, 2 och 3

  Allmänt Dieselbränsle finns i förutom miljöklass 1 också i något andra kvaliteter, miljöklass 2 och 3. Miljöklass 3 är lika med den […]

  Läs mer

 • FAME

  Allmänt FAME står för Fettsyrametylester, (Fatty Acid Methyl Esters) och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel […]

  Läs mer

 • Biogas Metan

  Allmänt Biogas är en metanrik förnybar gas som kan användas som drivmedel i anpassade bensinbilar eller som bränsle. Biogas med rätt produktrening […]

  Läs mer

 • Naturgas CNG LNG

  Allmänt Naturgas är en av de s.k. fordonsgaser som finns på svenska marknaden och består till största delen av metan, det minsta […]

  Läs mer

 • Motorgas Gasol LPG

  Allmänt Motorgas , gasol eller LPG (Liquified Petroleum Gas) och är en av de så kallade fordonsgaser som finns i begränsad omfattning […]

  Läs mer

 • Alkylatbensin

  Allmänt Alkylatbensin är en extra ren form av bensin som gör störst hälso- och miljömässig nytta i en äldre 2-taktsmotorer och i […]

  Läs mer

 • Etanolbränslet E85

  Allmänt ETANOL E85 är avsedd för bränsleflexibla bilar med explosionsmotorer (ottomotorer), s.k. Flexifuel-fordon. Dessa bilars motorer är anpassade för att kunna köra […]

  Läs mer

 • HVO- Hydrogenated Vegetable Oil

  Allmänt HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. […]

  Läs mer