Drivmedel

 • Etanol

  Etanol är en form av alkohol som kan framställas ur exempelvis spannmål, cellulosa eller rörsocker.

  Läs mer

 • Diesel

  Dieselbränsle framställs ur råolja och består av tyngre kolväten än bensin.

  Läs mer

 • Bensin

  Bensin är ett oljebaserat drivmedel som används i förbränningsmotorer med elektrisk tändning.

  Läs mer