Förnybara drivmedel

 • FAME

  Allmänt FAME står för Fettsyrametylester, (Fatty Acid Methyl Esters) och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel […]

  Läs mer

 • Etanolbränslet E85

  Allmänt ETANOL E85 är avsedd för bränsleflexibla bilar med explosionsmotorer (ottomotorer), s.k. Flexifuel-fordon. Dessa bilars motorer är anpassade för att kunna köra […]

  Läs mer

 • HVO- Hydrogenated Vegetable Oil

  Allmänt HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. […]

  Läs mer

 • Metanol

  Metanol kan tillverkas ur skogsråvara och är då förnyelsebart.

  Läs mer

 • Hythane

  Hythane är naturgas med inblandning av vätgas.

  Läs mer

 • Fordonsgaser

  Naturgas, motorgas och vätgas kan användas i anpassade fordon.

  Läs mer

 • Syntetisk diesel

  Genom att förgasa skogsråvara hoppas forskarna framställa ett syntetiskt dieselbränsle som är helt förnyelsebart.

  Läs mer

 • FAME

  FAME framställs ur olika typer av oljeväxter som raps och används som förnybar komponent i dieselbränsle.

  Läs mer

 • Etanol

  Etanol är en form av alkohol som kan framställas ur exempelvis spannmål, cellulosa eller rörsocker.

  Läs mer