Föroreningar

 • Kväve

  Vid förbränning av fossila bränslen sker utsläpp av kväve som kan bidra till övergödning och försurning.

  Läs mer

 • Svavel

  Svavel finns i flera olika typer av bränslen och kan bidra till försurning vid förbränning.

  Läs mer

 • Växthusgaser

  Växthusgaser finns naturligt i atmosfären men som i för stora mängder kan ha en negativ klimatpåverkan.

  Läs mer