Artiklar taggade med: Biobränsle

  • Syntetisk diesel

    Genom att förgasa skogsråvara hoppas forskarna framställa ett syntetiskt dieselbränsle som är helt förnyelsebart.

    Läs mer

  • FAME

    FAME framställs ur olika typer av oljeväxter som raps och används som förnybar komponent i dieselbränsle.

    Läs mer