Artiklar taggade med: Drivmedel

 • Dieselbränsle och kyla

  Diesel – Fordon och drivmedel i kyla Ett dieselbränsles köldtålighet varierar under året. Genom att planera dina tankningar kan du enkelt gardera […]

  Läs mer

 • Etanol i bensin

  Etanol kan blandas in i bensin upp till 5 procent enligt begränsningarna i EU:s drivmedelsdirektiv.

  Läs mer

 • Well-To-Wheels

  Well-to-wheels undersöker utsläpp av växthusgaser för olika bränslen, produktionsmetoder och motortyper.

  Läs mer

 • Klimatpåverkan

  Människans användande av oljebaserade produkter och andra fossila bränslen har påverkat jordens klimat.

  Läs mer

 • Fordonsgaser

  Naturgas, motorgas och vätgas kan användas i anpassade fordon.

  Läs mer

 • Syntetisk diesel

  Genom att förgasa skogsråvara hoppas forskarna framställa ett syntetiskt dieselbränsle som är helt förnyelsebart.

  Läs mer

 • FAME

  FAME framställs ur olika typer av oljeväxter som raps och används som förnybar komponent i dieselbränsle.

  Läs mer

 • Etanol

  Etanol är en form av alkohol som kan framställas ur exempelvis spannmål, cellulosa eller rörsocker.

  Läs mer

 • Diesel

  Dieselbränsle framställs ur råolja och består av tyngre kolväten än bensin.

  Läs mer

 • Bensin

  Bensin är ett oljebaserat drivmedel som används i förbränningsmotorer med elektrisk tändning.

  Läs mer