Artiklar taggade med: Växthuseffekt

  • Växthusgaser

    Växthusgaser finns naturligt i atmosfären men som i för stora mängder kan ha en negativ klimatpåverkan.

    Läs mer

  • Klimatpåverkan

    Människans användande av oljebaserade produkter och andra fossila bränslen har påverkat jordens klimat.

    Läs mer