Drivmedelsbranschens miljöarbete

Drivmedelsbranschens produkter är idag viktiga för att vårt samhälle ska fungera. Samtidigt påverkar vår gemensamma användning av olja och andra energiformer miljön.

Därför har vi som bransch ett ansvar att minska våra produkters påverkan på omvärlden. Tillsammans kan vi hitta nya vägar för att använda de många fördelarna på ett smartare sätt och minska de negativa effekterna.

Gemensamma insatser

Med tanke på att olja idag används i allt från transporter till medicin går det realistiskt sett inte att eliminera användandet i en handvändning. Att förändra vår gemensamma påverkan på miljön är en global utmaning som kräver att nya tankar och idéer omsätts i handling runt om i världen. Den här utmaningen utgör en stor del av SPBI:s verksamhet och vi kan presentera flera konkreta exempel från det miljöarbete som vi genomför.

Målsättningen med miljöarbetet i vår bransch är att skapa långsiktiga och trovärdiga lösningar för en hållbar utveckling. Redan idag kan vi ge många tips på hur du kan minska din miljöpåverkan när du använder oljeprodukter.

Vi är också intresserade av dina tips som hjälper oss att kunna driva Sverige in i framtiden på bästa sätt när det gäller allt från förbrukning och utsläpp till logistik och säkerhet.