Vad kan SPBI göra för miljön?

En stor del av SPBI:s arbete berör olika miljöfrågor. Trots det kanske det finns saker inom det här området som du anser att vår organisation inte har fokuserat tillräckligt på.

I så fall får du gärna kontakta oss genom att maila spbinfo@spbi.se och lämna förslag på hur vi kan utveckla SPBI:s miljöengagemang.