Retailkommittén

Retailkommittén
Kommittén hanterar frågor av väsentlig art för den svenska bensinstationsverksamheten och närliggande ämnesområden:
EU-direktiv eller annan relevant lagstiftning eller föreskrifter med påverkan på bensinstationernas långsiktiga förutsättningar eller operativ drift
o Konstruktion och drift av distributionsanläggningar
o Färdiga produkter
o Klimat och miljö
o Säkerhet
o Betalningssystem
o Biltvätt
o Butiksrelaterade krav
o Information
o Statistik
o Leveranssäkerhet vid störning

• Svensk lagstiftning enligt ovan både som effekt av europeisk eller nationellt initiativ

Myndighetsrelaterade frågeställningar

Kommittén hanterar inte konkurrensrelaterade frågeställningar

Ordförande
Ulf Svahn

Medlemmar

Circle K
Per Silverbratt

Din-X
Fredrik Johansson

OKQ8
Mikael Bergström

Preem
Mårten Bendz

St1
Martin Brundin