Beredskapsgruppen

Arbetsgruppen behandlar frågor om lagringsskyldighet enligt Sveriges internationella åtaganden om fredskrislagring (IEA/IEP och EU) samt krigslagring. Skyldigheten regleras i Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja.

Målsättningen är att verka för att lagringen fullgörs på ett rationellt sätt ur samhällsekonomisk synpunkt inom ramen för fastställd beredskapsnivå.

Arbetsgruppen bereder SPBIs yttranden rörande utredningsförslag, framställan om ändringar etc.

Ordförande
Göran Lindell

Medlemmar

Air BP
Peter Lindemo
Robert Lindström

Circle K
Håkan Svanberg

Nynas
Anna Collin

OKQ8
Tonny Gammelgaard

Preem
Nils-Erik Berg

Shell Aviation
Kenneth Sjödahl

St1
Karin Jansson
Paul Sellerholm