Driftkommittén

Kommittén arbetar med frågor som berör:

  • Gemensamma frågor om lagring och transport av olja och bensin.
  • SPBI:s yttranden om regler för oljedepåer och tankbilstransporter.
  • Rekommendationer om bästa praxis för distributionsverksamheten.

Ordförande
Per Brännström

Medlemmar
Air BP
Peter Lindenmo
Robert Lindström

Almer Oil & Chemical Storage AB
Lars Almer
Tommy Magnusson

Circle K
Lars-Håkan Nilsson
Bengt Johansson

Inter Terminals Sweden AB
Lars-Åke Nikéus

Nordic Storage AB
Örjan Hedlund
Daiva Angeldorff

Nynäs
Johan Thuresson

OKQ8
Sandra Thibblin

Preem
Sten Lungberg

Scandinavian Tank Storage AB
Jonas Engelbrektsson
Anna Boman
Johan Assarsson

St1
Leif Söderberg