HMS-kommittén

Kommittén behandlar frågor om hälsa, miljö och säkerhet inom distributionsområdet. Verksamheter som behandlas är oljedepåer, tankbilstransporter och drivmedelsstationer.

Kommittén bereder också SPBI:s yttranden rörande skydds- och säkerhetsfrågor för distributionsverksamheten och tar fram rekommendationer om bästa praxis.

Ordförande
Per Brännström

Medlemmar

Circle K 
Leif Dübech

Ingo
Roland Roos

Inter Terminals
Erika Söderlind

Lantmännen
Jan-Erik Andersson

OKQ8
Jens Andersson

Preem
Fredrik Bellman

St1
Lars-Ove Andersson
Marianne Riesel