Raffinaderikommittén

Raffinaderikommittén arbetar med frågor som rör verksamheten på ett raffinaderi. Kommittén utför remissinstans för förslag till nya eller uppdaterade befintliga direktiv och förordningar inom EU inom raffinaderiernas verksamhetsområde samt även om direktivens implementering i svensk lagstiftning.

Ordförande
Ebba Tamm

Medlemmar

Nynas
Johan Nyberg

Preem
Mattias Backmark
Malin Hallin

St1 Refinery AB, Göteborg
Karin Lundquist