Skattegruppen

Skattegruppen behandlar skattefrågor som berör branschen. I första hand frågor om energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt men även moms och inkomstskattefrågor.

Målsättningen är att verka för att skattereglernas utformning anpassas till branschens operativa och administrativa förutsättningar, ej negativt påverkar konkurrensen och att produkterna ej diskrimineras ur skattesynpunkt.

Arbetsgruppen bereder SPBIs yttranden rörande utredningsförslag, framställan om ändringar etc.

Ordförande
Göran Lindell

Medlemmar

Air BP
Margareta Björnemark
Peter Lindenmo

Circle K
Sara Oldenburg
Karin Folcke

Din-X
Rolf Andersson

Lantmännen
Cecilia Lundberg

Nynäs
Lars Lindberg

OKQ8
Magnus Edvaldsson
Erik Ahlén
Anette Eriksson
Anna Budzynski

Preem
Susanne Holm
Henrik Borg

Shell Aviation
Kenneth Sjödahl

St1
Jessica Emilsson
Carina Näsström