Smörjmedelskommittén

Smörjmedelskommittén arbetar med frågor kring smörjmedel, hantering av använda smörjmedel och insamling av dessa samt utgör remissinstans inom dessa områden.

Ordförande
Ebba Tamm

Medlemmar

Lantmännen
Roger Melin

OKQ8
Daniel Slorafoss

Preem
Göran Gustafsson