Nordic Storage AB

Organisationsnummer
556213-1291

Postadress
Ryavägen 3
418 34 Göteborg

Besöksadress
Ryavägen 3, Göteborg

Telefon
031-53 45 00

Fax
031-53 45 08

Webb
www.nordicstorage.se

VD
Örjan Hedlund

Informationsansvarig
Örjan Hedlund

Ägare
Nordic Storage AB