St1 Refinery AB

Organisationsnummer
556050-2378

Postadress
Box 8889
402 72 Göteborg

Besöksadress
Bensinvägen 10 (Vädermotet),  418 34 Göteborg

Telefon
031-744 60 00

Fax
031-53 83 39

VD
Bo-Erik Svensson

Informationsansvarig
Linda Werner

Ägare
Keele Oy