Neste AB

Organisationsnummer
556232-3906

Postadress
Strandvägen 7 A
114 56 Stockholm

Gatuadress
Strandvägen 7 A

Telefon
070-5348055

Webb
www.neste.com

VD
Johan Perander

Informationsansvarig/Marknadschef
Fredrik Törnqvist

Ägare
Neste Oil Oyj