OKQ8 AB

OKQ8-SEGEL-logo-CMYKOrganisationsnummer
556027-3244

Postadress
Box 23 900
104 35 Stockholm

Besöksadress
Sveavägen 155, Stockholm

Telefon
08-50 68 00 00

Webb
www.okq8.se

VD
Magnus Kamryd

Ägare
OK ekonomisk förening 50 % & Kuwait Petroleum International 50 %