Välkommen till SPBI:s pressrum

Söka egen information

I SPBI:s faktadatabas kan du själv söka information och fakta om en mängd områden som rör SPBI, branschen, produkter, säkerhet och miljö med mera.

Om du vill ha information och statistik om priser, volymer, andel drivmedel i drivmedelsmixen med mera så kan du besöka SPBI:s statistik. Här kan du själv skapa statistik utifrån förvalda parametrar.

Kontaktpersoner

Är du journalist och vill ha ett uttalande från SPBI är det VD Ulf Svahn som är SPBI:s talesperson.

För övriga frågor kontakta Sofie Quant, Kommunikationschef.