Remisser som SPBI har svarat på 2005

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

SPBI:s remissvar avseende: Förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara fordonsbränslen. M2005/2459 MK, Ladda ned PDF