Remisser som SPBI svarat på under 2018

Miljö- och energidepartementet
Remiss av Nya CO2-krav för lätta fordon, DNr: M2017/02992/Kl

Näringsdepartementet
Remiss av Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. DNr: N2017/07340/MRT

Stockholms läns landsting
Remiss Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)