Försäljningsställen

Historisk utveckling av försäljningsställen för drivmedel i Sverige.
– Servicestation, Större försäljningsställe för motorbränsle med butik och bilrelaterad service.
– Bensinstation, Försäljningsställe med flera pumpar och butikslokal. Ej servicearbeten eller GDS.
– Automatstationer, Obemannat försäljningsställe, betalning genom automat. Ej butikslokal eller i anslutning till butik, garage, motsv.
– Singleanläggningar, Enstaka pumpar i anslutning till annan verksamhet, butik, garage eller motsv.

Visa som tabell

Antal försäljningsställen per bolag 2017

Förhållandet mellan antalet försäljningsställen indelat efter bolag

Visa som tabell

 

Antal försäljningsställen per år från 1968 och framåt

I nedastående Tabell hittar du uppgifter om antalet stationer per bolag från 1968 och framåt