Försäljningsställen med förnybara drivmedel

Grafiken visar antalet försäljningsställen i landet som har en pump för ett förnybart drivmedel vid början av respektive år