Import & export

Översikt av den svenska importen och exporten

Följande graf avser en översikt av import samt export av oljeprodukter såsom motorbensin, dieselbränslen, flygbränslen och andra oljeprodukter.

Import av oljebaserade produkter

Export av oljebaserade produkter

Råoljeimport 2016

Geografisk fördelning av den svenska råoljeimporten angivet i m3.

Råoljeimport historiskt

Historisk fördelning av den svenska råoljeimporten.