Om SPBI och statistik

SPBI arbetar aktivt med att presentera statistik om branschen på sin hemsida. Syftet är att visa utvecklingen inom drivmedels- och bränsleindustrin. Bland annat går det att hitta information om försäljningsställen, volymer och priser.

Reservationer och tidsaspekter

Den statistik som SPBI presenterar ska var så korrekt och rättvisande som möjligt. Uppgifterna kan dock påverkas av långa tidsförlopp, händelser inom branschen och variationer i produkternas kvalité eller sammansättning. SPBI noterar sådana förändringar när det är möjligt för att underlätta tolkningen av data.

Alla prisuppgifter presenteras i efterhand utifrån ett genomsnitt hos olika officiella källor.

Källor

SPBI baserar huvudsakligen sin statistik på uppgifter från Energimyndigheten, SCB, Eurostat, BP Statistical Review , Nordea e-Markets och ARGUS. Informationen presenteras aggregerat och SPBI har inte tillgång till information om enskilda drivmedelsstationer eller anläggningar.