Årsmedelspriser uppvärmningsbränslen

Tillbaka till statistiken

                 Eldningsolja 1                    Tung Eldningsolja

 

Från och med 2014 har prisstatistik för Eldningsolja1 utgått.