Årsmedelspriser uppvärmningsbränslen

Tillbaka till statistiken

                   Eldningsolja 1                                                             Tung Eldningsolja

 

Från och med 2014 har prisstatistik för Eldningsolja1 utgått.