Skatt på drivmedel och bränslen

I drivmedelspriset ingår punktskatter och moms. Punktskatterna delas i energiskatt och koldioxidskatt. Grunden för skatterna är EU energiskattedirektiv som är översatt till nationell lagstiftning i Lagen om skatt på energi (1994:1776).