Skatter förnybara drivmedel

Huvudregeln är att ett ersättningsbränsle ska beskattas på samma sätt som det bränsle det ersätter. Om en liter bensin ersätts med en liter etanol ska etanol därmed beskattas med samma skatt och på samma sätt som bensin. En liter etanol ska därför enligt huvudregeln beskattas för året 2018 med 408 öre/liter i energiskatt och 266 öre/liter i koldioxidskatt vilket är samma skattesatser som för bensin.

I enlighet med det undantag från EU-reglerna Sverige har haft och fått förlängt till och med utgången av 2020, har Sverige rätt att sätta ned skatten på biodrivmedel. Inom ramen för statsstödsreglerna kan nedsättningen göras så att biodrivmedlets produktionskonstnadsnackdel elimineras. Skattskyldig som gör avdrag för skatt på biodrivmedel är rapporteringsskyldig till Energimyndigheten. Energimyndigheten sammanställer en övervakningsrapport till regeringen två gånger per år för att visa att nedsättningarna ligger inom ramen för statsstödsreglerna. Fram till och med 2013 har utrymmet räckt till total skattenedsättning. Under 2014 infördes skatt på FAME, rapsmetylester RME, i Sverige. Under 2015 har skatt införts på etanol.

Skattenedsättningar gäller enbart biomassadelen för hållbara bränslen.

I nedanstående tabell framgår skattesatserna på biodrivmedel från och med 1 januari 2016 och tills vidare.