Skatter

Skatter årsvis

Detaljerad skattehistorik för olika typer av drivmedel. Välj år och klicka på uppdatera för att jämföra skatteutvecklingen mellan valda tidsperioder. Priser anges i SEK.

EnergiskattCO2-skattTotalt
Produkt201720162017201620172016Diff
Bensin MK13.883.722.622.596.506.310.19
Bensin Alkylat2.041.932.622.594.664.520.14
Bensin MK23.913.752.622.596.536.340.19
Bensin annan4.724.532.622.597.347.120.22
Flygbensin3.913.752.622.596.536.340.19
Eo10.860.853.243.204.094.050.04
Råtallolja0.004.050.000.000.004.05-4.05
Diesel MK12.492.363.243.205.735.560.17
Diesel MK22.782.633.243.206.025.840.18
Diesel MK32.932.783.243.206.165.980.18

 

Noteringar till 2016 o 2017 års skattesatser

Bensin MK1, (KN-nr 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49) Bensin som uppfyller krav för miljöklass 1 (LSE 2 kap 1 § pkt1a)

Bensin Alkylat, (KN-nr 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49) Bensin som uppfyller krav för alkylatbensin (LSE 2 kap 1 § pkt1a)

Bensin MK2, (KN-nr 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49) Bensin som uppfyller krav för miljöklass 2 (LSE 2 kap 1 § pkt1b)

Bensin annan, (KN-nr 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59) Annan bensin än som avses under (LSE 2 kap 1 § pkt 1)

Flygbensin, (KN-nr 2710 11 31, Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter (LSE 2 kap 1 § pkt 7)

Eo1, (KN-nr 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-2710 19 69) Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m som har försetts med märk- och färgämne eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 ⁰C (LSE 2 kap 1 § pkt 3a)

Råtallolja (KN-nr3803 00 10) belastas med energiskatt motsvarande den sammanlagda skatt som tas på bränsle enligt 1§ första stycket 3.a (LSE 2 kap 1a§)

Diesel MK1, Diesel MK2, (KN-nr 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-2710 19 69) Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m som inte har försetts med färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 ⁰C tillhörig miljöklass 1 eller 2. (LSE 2 kap 1 § pkt 3b)

Diesel MK3, (KN-nr 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-2710 19 69) Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m som inte har försetts med färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 ⁰C tillhörig miljöklass 3 eller inte tillhörig någon miljöklass. (LSE 2 kap 1 § pkt 3b)

 

EnergiskattCO2-skattTotalt
Produkt201720162017201620172016Diff
Gasol a.0.000.003405.003370.003405.003370.0035.00
Gasol b.1098.001087.003405.003370.004503.004457.0046.00
Naturgas a.0.000.002424.002399.002424.002399.0025.00
Naturgas b.945.00935.002424.002399.003369.003334.0035.00
Kol650.00643.002817.002788.003467.003431.0036.00

 

Noteringar till 2016 o 2017 år skattesatser 

Gasol a, (KN-nr 2711 12 11-2711 19 00) Gasol som används för drifta av motordrivt fordon, fartyg eller luftfartyg (LSE 2 kap 1 § pkt 4) enhet kr per 1 000kg

Gasol b, (KN-nr 2711 12 11-2711 19 00) Gasol som används för annat ändamål än som avses under Gasol a (LSE 2 kap 1 § pkt 4) enhet kr per 1 000kg

Naturgas a, (KN-nr 27 11 00, 2711 21 00) Naturgas som används för drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg (LSE 2 kap 1 § pkt 5) enhet kr per 1 000m3

Naturgas b, (KN-nr 27 11 00, 2711 21 00) Naturgas som används för annat ändamål än som avses under Naturgas a. (LSE 2 kap 1 § pkt 5) enhet kr per 1 000m3

Kol, (KN-nr 2701, 2702 eller 2704) Kol och koks (LSE 2 kap 1 § pkt 6) enhet kr per 1 000kg