Volymer

Per produkt och förbrukare

ÅrBeskrivningLättbensinFlygbränsleBensin - utan inblandningDiesel - utan inblandningFordonsgas - bensinekvivalentEo1Eo 2-6
2013Samfärdsel exkl. utrikes sjöfart01134368551011692649
2013Gruvor, mineralbrott och tillverkningsindustri0001290143399
2013Övriga näringar30000207116
2013En- och tvåbostadshus00000350
2013Jordbruk, skogsbruk, fiske0001150210
2013Övriga fastigheter00030023418
2013Flerbostadshus00000140
2013Kraftverk, gasverk0002056
2013Kraftvärme- och värmeverk000101839
2013Övrigt000170340
2013Summa inrikes leveranser3113436855395169737627
2013Utrikes sjöfart0001802691522
2013Summa totala leveranser311343685541316910062149

 

Uppgifter i tusen m3

Fordonsgasen är omräknad till bensinekvivalent