Utlevererad volym av drivmedel

Anger total utlevererad volym i kubikmeter och inte totalt förbrukad mängd via enskilda pumpar.

FAME, i volym för FAME ingår ej låginblandad volym

HVO, i HVO volym ingår ej drop-in volym

Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Under innevarande år är volymerna preliminära och fastställs slutligt under början av nästkommande år.

Visa som tabell

PeriodBensin - Total (m3)E85 (m3)Diesel - Total (m3)FAME (m3)HVO (m3)Flygbränsle m.m. (m3)Fordonsgas - bensinekvivalent (m3)
2005550819319876427045516300117538430242
2006536325663257442227692530114536337849
20075253617111652467860551020120054746224
20084565302207364444666948240125487750426
2009484476316807247598651214501108054149518
2010455020719502451643671790401079726106625
2011422286322046653233312620201165878138958
2012388086021858652725304236701111932161410
2013368526217149953943315258601137253168990
20143545193150395553309717526901150410182474
20153471384902675804687176781340461111106179187
20163337972451125860871784052598751266574177726
20173198811413555820683708205648871358228187152
201856479172400959110018411704544396

Fordonsgas

Fordonsgas är en blandning av naturgas och biogas där andelen biogas under 2012 utgjorde ca 56% av fordonsgasvolymen i Nm3. I diagrammet har gasen omräknats från normalkubikmeter till bensinekvivalenten i liter. För denna beräkning har använts följande faktorer, biogas 9,770kWh/Nm3, naturgas 11,150/kWh/Nm3, bensin 8,940kWh/Liter.