Utlevererad volym av drivmedel

Anger total utlevererad volym i kubikmeter och inte totalt förbrukad mängd via enskilda pumpar.

FAME, i volym för FAME ingår ej låginblandad volym

HVO, i HVO volym ingår ej drop-in volym

Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Under innevarande år är volymerna preliminära och fastställs slutligt under början av nästkommande år.

 

OBS 2018!

Från den första januari 2018 har Energimyndigheten/SCB satt ett nytt insamlingssystem för statistiken i drift. De uppgifter som publiceras är att betrakta som preliminära och kan komma att ändras.

Några förändringar som påverkar denna graf;

  • Man samlar inte längre in diesel och eldningsolja som två separat produkter utan har valt att slå ihop dem till en vilken vi kommer att redovisa under Diesel/Eo1
  • Man delar inte längre upp diesel och bensin efter vilka volymer som har låginblandnig av förnybara drivmedel respektive vilka volymer som levereras som rent fossil.

 

Visa som tabell

PeriodBensin - Total (m3)E85 (m3)Diesel - Total (m3)Diesel/Eo1 (m3)FAME (m3)HVO (m3)Flygbränsle m.m. (m3)Fordonsgas - bensinekvivalent (m3)
20055508193198764270455016300117538430242
20065363256632574422276092530114536337849
200752536171116524678605051020120054746224
200845653022073644446669048240125487750426
20094844763168072475986501214501108054149518
20104550207195024516436701790401079726106625
20114222863220466532333102620201165878138958
20123880860218586527253004236701111932161410
20133685262171499539433105258601137253168990
201435451931503955533097017526901150410182474
201534713849026758046870176781340461111106179187
201633379724511258608710784052598751266574177726
201731988114135558206830708205648871358228187152
20189219897240019801831936718596243363544396

Fordonsgas

Fordonsgas är en blandning av naturgas och biogas där andelen biogas under 2012 utgjorde ca 56% av fordonsgasvolymen i Nm3. I diagrammet har gasen omräknats från normalkubikmeter till bensinekvivalenten i liter. För denna beräkning har använts följande faktorer, biogas 9,770kWh/Nm3, naturgas 11,150/kWh/Nm3, bensin 8,940kWh/Liter.