Utlevererad volym av drivmedel

Anger total utlevererad volym i kubikmeter och inte totalt förbrukad mängd via enskilda pumpar.

FAME, i volym för FAME ingår ej låginblandad volym

HVO, i HVO volym ingår ej drop-in volym

Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Under innevarande år är volymerna preliminära och fastställs slutligt under början av nästkommande år.

Visa som tabell

PeriodE85 (m3)Diesel - utan inblandning (m3)Diesel - låginblandad (m3)FAME (m3)HVO (m3)Bensin - utan inblanding (m3)Bensin - låginblandad (m3)Flygbränsle m.m. (m3)Fordonsgas - bensinekvivalent (m3)
2005198763821480448975163004748995033294117538430242
20066325731444121277864925303972154966041114536337849
200711165215449993133606510203682894885328120054746224
200820736411525433682759482403196574609897125487750426
2009168072932177382768812145023568646090771108054149518
20101950241044853411951417904019815843520491079726106625
2011220466959800436353126202015876540640981165878138958
2012218586696253457627742367010087337799871111932161410
2013171499909898448443352586010045235848101137253168990
2014150395847331468576617526908943834557551150410182474
201590267104863347560541767813404613533433360501111106179187
20164511284901250118597840525987518111431568581266574177726
20174135587038249503017082056488715150830473031358228187152

Fordonsgas

Fordonsgas är en blandning av naturgas och biogas där andelen biogas under 2012 utgjorde ca 56% av fordonsgasvolymen i Nm3. I diagrammet har gasen omräknats från normalkubikmeter till bensinekvivalenten i liter. För denna beräkning har använts följande faktorer, biogas 9,770kWh/Nm3, naturgas 11,150/kWh/Nm3, bensin 8,940kWh/Liter.