Vår bransch

Vår gemensamma energiresa går flera miljoner år tillbaka i tiden. Den moderna användningen av olja har endast pågått i drygt 150 år. För det var först vid 1800-talets mitt som vi verkligen började använda oss av den här energin som bildats av delvis nedbrutna djur och växter.

Det var fotogenet som för första gången fick oljan att lysa upp vår värld. Plötsligt hade den här råvaran fått ett verkligt värde. Snart följde ett sökande efter det svarta guldet i USA och i resten av världen.

Industrialismens behov av billig och lätthanterlig energi förde sedan utvecklingen vidare. Oljan blev snabbt den drivkraft som höll bra fart på tillväxten. Och med ett ökat välstånd kom nya behov. Bilar, båtar, flygplan, elproduktion, uppvärmning – allt blev möjligt med olja.

Bensin, diesel, eldningsoljor, smörjmedel, mediciner, plaster… Olja blev snabbt världens största och mest efterfrågade råvara. Användandet växte rekordartat med den ökande konsumtionen gav också konsekvenser.

Nu fanns oljan överallt. Hela vår värld hade på endast några årtionden blivit beroende av helt nya produkter. Tillgången på olja fick sin dominerande roll för vår ekonomi och samhällsutveckling. Och priset för ett oljefat blev världsmarknadens viktigaste faktor.

Sakta men säkert kom det också tecken på att användandet av oljeprodukter påverkade miljön. Utsläppen var baksidan av all den utveckling som oljan och andra fossila bränslen fört med sig. Branschen ställdes nu inför sin största utmaning hittills.

Eftersom olja kan användas till så mycket är det svårt att hitta bra alternativ som snabbt kan ersätta den. Utvecklingen går dock framåt och bolagen har lanserat flera alternativa bränslen under de senaste åren, som exempelvis etanol och FAME, för att minska klimatpåverkan.

Många av oljans möjligheter och problem är globala frågor som påverkar oss lokalt. Hur vi i Sverige kan använda oljan på ett bättre och mer effektivt sätt är en fråga som berör oss alla. Därför gäller att ha korrekt information om svaren ska kunna leda fram till rätt lösningar.

SPBI fungerar därför som en samordnande kraft för den svenska branschens arbete inom flera olika områden. Ofta är vi en drivande kraft för våra medlemsföretag när det gäller att utveckla användandet och hanteringen av oljeprodukter och förnybara alternativ. Inte minst när det gäller miljö, säkerhet och standarder.

Det är svårt att veta exakt hur vår framtida energiresa kommer att se ut. Men som en viktig och integrerad del av samhället vill branschen använda sina kunskaper för att ta fram nya lösningar för en verkligt hållbar utveckling.