• Fatih Birol är i stan!

  29 november, 2017 05:10 0 kommentarer

  Fatih Birol IEA: s (International Energy Agency) chef pekade i sitt anförande på Rosenbad idag på 4 megatrender framöver. 1. USA blir den odiskutabla ledaren inom olje- och gasproduktion p.g.a. av den snabba utvecklingen med frackingtekniken. 2 Solel kommer att bli den billigaste produktionsmöjligheten i många länder. 3. Kinas ”make the skies blue again” kommer att påverka den globala energimarknaden. 4. Elektricitet kommer att växa inom alla energiområden.

  Det sagt fanns det dystra områden. Fossilanvändningen förväntas öka fram till 2040 även om förnybart ökar mest. IEA tror inte på mer än en dryg fördubbling av användningen av biodrivmedel från 1,7 till 4,2 mbd (miljoner fat per dag). Skälen är flera där kostnader och politiska beslut kring råvaror subventioner m.m. påverkar. Det är olyckligt att den fortsatta positiva utvecklingen inom biodrivmedel nu hotas genom politisk tveksamhet. Elektrifieringen av personbilar minskar inte växthusgasutsläppen med mer än 1 (en) % till 2040 enligt IEA trots en ökning från dagens 2 miljoner bilar till knappt 300 miljoner! Det visar klart och tydligt att en svala inte gör en sommar utan vi behöver alla svalor vi kan få tag på, exempelvis biodrivmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer behövs

  28 november, 2017 02:57 0 kommentarer

  Lyssnade på Peter Vis från EU-kommissionen på Energiföretagens energinätverk i Bryssel igår. EU har lyckats ganska bra med sitt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser. Ungefär 1 % årligen från 1990. Det kan tyckas vara ganska bra, men om man tittar på vad EU ska lyckas med under åren fram till 2050 då EU ska sänka sina utsläpp med 80 – 95 % jämfört med 1990 behöver takten ökas rejält. 1,5 % per år krävs för att nå 2030 målen, och 3,3 % respektive 4,6 % är vad som krävs för att nå 2050-målet enligt Peter. Bara att kavla upp ärmarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedelskonferens

  18 oktober, 2017 08:05 0 kommentarer

  Dagens seminarier på Argus biodrivmedelskonferens hade ett par saker gemensamt. Den ena var bekymret med råvarutillgången framöver och den andra var kommissionens förslag till nytt förnybartdirektiv.

  Eftersom kommissionens förslag till förnybartdirektiv har en direkt påverkan på råvarutillgången blir den frågan dubbelt viktig. Att ta bort råvaror utan att ge dem möjligheten att visa vilken positiv påverkan de kan ha är obegripligt när vi behöver ta tillvara alla möjligheter för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn. Jan Henke från ISCC (International Sustainability Carbon Certification) visade på ett tänkt certifieringssystem som skulle kunna användas för samma råvara över alla sektorer av användning. En intressant uppvisning som skulle kunna öka tillgången på råvara och ändå behålla de nödvändiga hållbarhetskraven.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rapporterar

  13 oktober, 2017 09:44 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport blir det nu tydligt att efterfrågan av olja överstiger utbudet. Utbudet var upp 0,6 mbd (miljoner fat per dag) i augusti medan efterfrågan stadigt ligger över 1 mbd. Efterverkningarna av orkanerna som har dragit in över USA syns nu i efterfrågan med klara nedgångar där, vilket drar ned globala efterfrågan till 1,2 mbd för 3: e kvartalet.  Lagerminskningar följer som ett brev på posten även om de fortsatt ligger klart över 5-årsgenomsnittet. OPEC: s efterlevnad av produktionsbegränsningen ligger nu på ca 85 % på helåret och diskussioner pågår om förlängning.

  Intressant är att priset visserligen har gått upp lite men håller sig klart under 60 $/fat för Brent vilket ligger i linje med förväntningar. Om det ska kunna ligga kvar i spannet måste USA kunna öka sin utvinning i takt med efterfrågeutvecklingen med lönsamhet. Svaret kommer sannolikt inte förrän nästa år.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s månadsrapport

  13 september, 2017 11:20 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) månadsrapport för augusti visar på en oväntad kraftig uppgång i efterfrågan vilket gör at IEA reviderar upp sin prognos för uppgången för 2017 med 0,1 mbd (miljoner fat per dag) till 1,6 mbd vilket ger en total efterfråga för 2017 på 97,7 mbd. Det är framför allt OECD-länder både i Nordamerika och Europa som överraskar uppåt.

  Tillgångssidan visade å andra sidan på en minskning p.g.a. av underhållsarbeten och oväntade produktionsminskningar. Det är framför allt i icke-OPEC som minskningar slagit igenom, men även Libyen är igen drabbat av konfliktrelaterade avbrott. Även tillgångssidan stannade på 97,7 mbd.

  Orkanernas framfart är ännu inte helt klara, men IEA estimerar en produktionsminskning på ca 0,2 mbd för augusti och 0,3 mbd för september med en större påverkan på land än i Gulfen. Orkanerna påverkar även efterfrågan vilket gör situationen svåröverblickbar. Dagens pris på Brent är ca 54 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Antalet borriggar i USA

  21 augusti, 2017 12:55 0 kommentarer

  Antalet borriggar i USA har minskat med 8 stycken under senaste veckan. Det är tredje veckan i rad med nedgång, totalt 12. Siffran är intressant då den speglar aktiviteten i oljeskifferfälten. Det finns en direkt korrelation mellan antalet riggar och volymen då fältens speciella förhållande kräver kontinuerlig borrning. Totalt sett är det dock upp med 542 jämfört med bottenveckan i maj 2016. Den amerikanska volymen har hittills stigit snabbare än förväntat vid uppgången från ett pris på ca 40 $ per fat till 50 och 50 plus $ per fat. De nya signalerna visar på en åtminstone en tillfällig platå.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s augustirapport

  15 augusti, 2017 03:10 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) månadsrapport som kom i fredags visade inte på några större nyheter när det gällde tillgång- och efterfrågeläget. En liten nedrevidering för perioden 2015 – 2018 och en liten upprevidering av efterfrågan för 2017 till 1,5 mbd (miljoner fat per dag) visar på en lugn utveckling. Den intressantaste delen handlar med om förväntad ökning i utbudet framöver. För 2017 och 2018 prognostiserar IEA med en uppgång för länder utanför OPEC på 0,7 respektive 1,4 mbd. Av dessa står USA för 0,6 respektive 1,0 mbd. Det visar med önskvärd tydlighet på styrkan och flexibiliteten i den amerikanska skifferoljeindustrin. På lagersidan är det en mindre neddragning globalt medan lagernivån totalt fortsatt är över genomsnittet. Med fortsatt styrka på tillgångssidan blir fokus starkare på efterlevnaden för den frivilliga produktionsbegränsningen som OPEC, Ryssland m.fl. har infört. Från ett läge med över 90 procents efterlevnad är julisiffran 75 enligt IEA. Det blir därmed svårt att se några kraftiga drivkrafter för ett snabbt stigande pris på råolja.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA maj

  14 juni, 2017 04:10 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har idag släppt sin månadsrapport med intressant läsning. Trots att OPEC tillsammans med bl.a. Ryssland beslutat om en förlängning av den frivilliga produktionsminskningen på 1,8 mbd (miljoner fat per dag) ökade såväl OPEC som icke-OPECs produktion i maj. OPEC-länderna Nigeria och Libyen står utanför överenskommelsen p.g.a. tidigare problem och de har nu lyckats öka sin produktion. Utanför OPEC är det USA som blir tydligare och tydligare i sin nyvunna position som Swing producer med sina lättanpassade skifferoljetillgångar. OPEC och icke-OPEC ökade med vardera 0,3 mbd. Lagren steg i april och går möjligen nedåt i maj enligt preliminära siffror. Marknadens reaktion blev en nedgång och priset på ett fat Brent råolja ligger åter under 50 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EU-rapportör ur led

  9 juni, 2017 03:52 0 kommentarer

  Rapportör Bas Eickhout i Europaparlamentets miljöutskott har släppt en Draft Opinion som kan bromsa den positiva utveckling vi haft på biodrivmedel i Sverige och Europa. Det handlar om frågan om råvara. EU-kommissionen har satt ett tak på grödebaserad råvara på 7 % som ska fasas ut under 2020-talet något som Bas Eickhout är positiv till och vill skärpa skrivningarna kring. Eickhout är däremot positiv till så kallade avancerade biodrivmedel. Skillnaden handlar inte om teknik utan om råvara. Samma teknik kan producera avancerade eller första generationens biodrivmedel. Det är helt en fråga om råvara. Om Bas Eickhout får igenom sin vilja kommer mer fossilt drivmedel att användas under 2020-talet än om möjligheten till att använda hållbar grödebaserad råvara finns kvar. Det vore mycket olyckligt och ett steg bakåt i klimatarbetet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI Branschfakta 2017 med senaste drivmedelsstatistiken!

  22 maj, 2017 09:55 0 kommentarer

  Vill du ta del av den senaste drivmedelsstatistiken? Vill du veta hur stor andel i transportsektorn som utgörs av biodrivmedel och var råvarorna till dessa biodrivmedel kommer ifrån? Läs mer i senaste SPBI Branschfakta. Du kan beställa tryckta exemplar eller ladda ner kostnadsfritt från hemsidan. Trevlig läsning!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef