• IEA: s månadsrapport

  13 april, 2018 03:49 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin rapport över mars där det framgår att den frivilliga produktionsbegränsningen mellan OPEC, Ryssland m.fl. är t.o.m. lite starkare än tidigare. Den ligger nu på 2,4 mbd (miljoner fat per dag). Det är både Ryssland m.fl. som har höjt sin efterlevnad samt Venezuela som nu dalar snabbt som en effekt av oroligheterna i landet. USA fortsätter uppåt och ligger 1,3 mbd över föregående år.

  Efterfrågan ligger kvar på en ökningstakt av 1,5 mbd vilket lett till att de kommersiella lagren har gått ned ytterligare och ligger nu i stort sett på det fem-åriga genomsnittet.

  Priset på bensin har stigit med 40 öre litern sedan årsskiftet. Det är helt att hänföra till ökningar i världsmarknadspriset omräknat i svenska kronor. Den svaga svenska kronan står för ungefär 5 ö/l medan ökningen i produktpriset står för resten. Oroligheterna i Mellanöstern håller uppe prisnivån på 70 $/fat nivån för Brent råolja och innan den situationen är normaliserad är det svårt att se någon större förändring.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rapporterar

  15 mars, 2018 10:28 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport framgår att efterfrågeökningen ökar något snabbare än väntat för 2018. Nu spår IEA att ökningen blir 1,5 mbd (miljoner fat per dag) vilket gör att världen är nära att komma över magiska 100 mbd per dag. Prognosen stannar på 99.3 och revideringen uppåt är på 0,1 mbd. På tillgångssidan fortsätter OPEC med Ryssland att begränsa utbudet. Disciplinen är hög och följsamheten ligger till och med över vad som är överenskommet på nivån 147 % inom OPEC vilket är högre än i januari. Ryssland ligger lägre på ca 85 %, Motvikten är igen USA där det blir allt tydligare att USA baserat på kommersiella grunder blir en ”swing-producer” med en ökning på 0,7 mbd inklusive Kanada jämfört med samma tid 2017. Totalt är prognosen att icke OPEC ökar med 1,8 mbd jämfört med 2017. Trots det är de kommersiella OECD-lagren på väg ned och närmar sig nu 5-års genomsnitt även om just januari visade på en viss uppgång. Priset har nu stadigt parkerat sig över 60 $/fat sedan oktober 2017 och är i skrivande stunde ca 65 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Venezuelas oljeproduktion ett frågetecken

  22 januari, 2018 09:49 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) månadsrapport för januari innehöll inga dramatiska nyheter. Efterfrågan stiger fortsatt i en nivå på något över 1 mbd (miljoner fat per dag) och den globala efterfrågan kommer därmed slå igenom 100 mbd under 2019 om inget dramatiskt inträffar. Det relativt sett höga priset har möjligen haft en något dämpande effekt där alternativa energikällor kan användas. På utbudssidan är det länderna utanför OPEC som står för ökningarna. OPEC självt tillsammans med Ryssland har nu en följsamhet på 129 % av överenskommen minskning. Saudiarabien har självpåtaget varit stram i sin produktion men överraskningen är Venezuela som ligger långt under sin självpåtagna kvot. Mot bakgrund av landets nuvarande svårigheter är det svårt att se några snabba uppgångar trots de enorma tillgångarna och landet blir därför ett frågetecken. USA beräknas stå för 1,35 av de 1,7 mbd som länder utanför OPEC förväntas öka under 2018. USA kanske därmed kan bli den största producenten under 2018 före både Saudiarabien och Ryssland som båda ligger på nivåer runt 10 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Dollarn

  17 januari, 2018 01:37 0 kommentarer

  Den märkliga kopplingen mellan dollarpris och oljepris som säger att dollarn går ned när oljepriset går upp och vice versa har räddat Sverige och andra importländer från en högre nota än vad oljeprisuppgången skulle lett till. Vare sig den finns eller inte har dollarn sjunkit i förhållande till den svenska kronan från 8,50 kr per dollar för en månad sedan till 8.02 per igår. Det har en direkt påverkan på priset för svenska konsumenter som har sluppit en prisuppgång baserat på världsmarknadspris men med svensk moms på nästan 30 öre per liter bensin. Från valutamarknaden ser kommentarer ut att indikera fortsatt svag dollar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oljepriset nära 70 $/fat

  10 januari, 2018 02:36 0 kommentarer

  Priset på råolja ligger snubblande nära 70-dollarsnivån. Det är en relativt kraftig höjning på ca 7 dollar per fat på en knapp månad. Den stora underliggande drivkraften är den frivilliga produktionsbegränsning på 1,8 miljoner fat per dag som OPEC och Ryssland kommit överens och som man så långt följt väl. Ovanpå det visade amerikansk lagerstatistik på en oväntad hög nedgång. De höga kommersiella lagren har varit ett av målen för OPEC och Ryssland. Med det högre priset följer en betydligt bättre lönsamhet för den amerikanska skifferoljeproduktionen vilket påverkar priset nedåt. Den snabba anpassningen av produktionskapaciteten är en av nycklarna till oljeprisets utveckling den närmsta tiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fatih Birol är i stan!

  29 november, 2017 05:10 0 kommentarer

  Fatih Birol IEA: s (International Energy Agency) chef pekade i sitt anförande på Rosenbad idag på 4 megatrender framöver. 1. USA blir den odiskutabla ledaren inom olje- och gasproduktion p.g.a. av den snabba utvecklingen med frackingtekniken. 2 Solel kommer att bli den billigaste produktionsmöjligheten i många länder. 3. Kinas ”make the skies blue again” kommer att påverka den globala energimarknaden. 4. Elektricitet kommer att växa inom alla energiområden.

  Det sagt fanns det dystra områden. Fossilanvändningen förväntas öka fram till 2040 även om förnybart ökar mest. IEA tror inte på mer än en dryg fördubbling av användningen av biodrivmedel från 1,7 till 4,2 mbd (miljoner fat per dag). Skälen är flera där kostnader och politiska beslut kring råvaror subventioner m.m. påverkar. Det är olyckligt att den fortsatta positiva utvecklingen inom biodrivmedel nu hotas genom politisk tveksamhet. Elektrifieringen av personbilar minskar inte växthusgasutsläppen med mer än 1 (en) % till 2040 enligt IEA trots en ökning från dagens 2 miljoner bilar till knappt 300 miljoner! Det visar klart och tydligt att en svala inte gör en sommar utan vi behöver alla svalor vi kan få tag på, exempelvis biodrivmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer behövs

  28 november, 2017 02:57 0 kommentarer

  Lyssnade på Peter Vis från EU-kommissionen på Energiföretagens energinätverk i Bryssel igår. EU har lyckats ganska bra med sitt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser. Ungefär 1 % årligen från 1990. Det kan tyckas vara ganska bra, men om man tittar på vad EU ska lyckas med under åren fram till 2050 då EU ska sänka sina utsläpp med 80 – 95 % jämfört med 1990 behöver takten ökas rejält. 1,5 % per år krävs för att nå 2030 målen, och 3,3 % respektive 4,6 % är vad som krävs för att nå 2050-målet enligt Peter. Bara att kavla upp ärmarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedelskonferens

  18 oktober, 2017 08:05 0 kommentarer

  Dagens seminarier på Argus biodrivmedelskonferens hade ett par saker gemensamt. Den ena var bekymret med råvarutillgången framöver och den andra var kommissionens förslag till nytt förnybartdirektiv.

  Eftersom kommissionens förslag till förnybartdirektiv har en direkt påverkan på råvarutillgången blir den frågan dubbelt viktig. Att ta bort råvaror utan att ge dem möjligheten att visa vilken positiv påverkan de kan ha är obegripligt när vi behöver ta tillvara alla möjligheter för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn. Jan Henke från ISCC (International Sustainability Carbon Certification) visade på ett tänkt certifieringssystem som skulle kunna användas för samma råvara över alla sektorer av användning. En intressant uppvisning som skulle kunna öka tillgången på råvara och ändå behålla de nödvändiga hållbarhetskraven.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rapporterar

  13 oktober, 2017 09:44 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport blir det nu tydligt att efterfrågan av olja överstiger utbudet. Utbudet var upp 0,6 mbd (miljoner fat per dag) i augusti medan efterfrågan stadigt ligger över 1 mbd. Efterverkningarna av orkanerna som har dragit in över USA syns nu i efterfrågan med klara nedgångar där, vilket drar ned globala efterfrågan till 1,2 mbd för 3: e kvartalet.  Lagerminskningar följer som ett brev på posten även om de fortsatt ligger klart över 5-årsgenomsnittet. OPEC: s efterlevnad av produktionsbegränsningen ligger nu på ca 85 % på helåret och diskussioner pågår om förlängning.

  Intressant är att priset visserligen har gått upp lite men håller sig klart under 60 $/fat för Brent vilket ligger i linje med förväntningar. Om det ska kunna ligga kvar i spannet måste USA kunna öka sin utvinning i takt med efterfrågeutvecklingen med lönsamhet. Svaret kommer sannolikt inte förrän nästa år.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s månadsrapport

  13 september, 2017 11:20 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) månadsrapport för augusti visar på en oväntad kraftig uppgång i efterfrågan vilket gör at IEA reviderar upp sin prognos för uppgången för 2017 med 0,1 mbd (miljoner fat per dag) till 1,6 mbd vilket ger en total efterfråga för 2017 på 97,7 mbd. Det är framför allt OECD-länder både i Nordamerika och Europa som överraskar uppåt.

  Tillgångssidan visade å andra sidan på en minskning p.g.a. av underhållsarbeten och oväntade produktionsminskningar. Det är framför allt i icke-OPEC som minskningar slagit igenom, men även Libyen är igen drabbat av konfliktrelaterade avbrott. Även tillgångssidan stannade på 97,7 mbd.

  Orkanernas framfart är ännu inte helt klara, men IEA estimerar en produktionsminskning på ca 0,2 mbd för augusti och 0,3 mbd för september med en större påverkan på land än i Gulfen. Orkanerna påverkar även efterfrågan vilket gör situationen svåröverblickbar. Dagens pris på Brent är ca 54 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD