• RED II

  15 juni, 2018 03:54 0 kommentarer

  Lite oväntat blev det en överenskommelse i trilogen avseende REDII. Huvudingredienser är ett högre mål förnybart, 32 %, än enligt kommissionens förslag, 27, med 14 % för transportsektorn. Inga problem för Sverige. Enda kruxet att hålla ordning på är taket på grödebaserad råvara på 7 % eller vad medlemsstaten har 2020. Då Sverige har nationellt mål på utsläppsminskning på 70 % till 2030 kommer behovet av grödebaserad råvara vara stort. Det gäller att se till att Sverige kan utnyttja det maximalt och inte utforma nationella regler som gröper ur den förmågan. EU: s kärlek till att använda multiplikatorer för styrning av vissa förnybara vägar kvarstår. Lite svårt att förstå då det inte gynnar klimatet utan bara höjer siffran.

  Resultatet går parlamentets väg då palmoljebaserad biodrivmedel ska fasas ut till 2030.

  Återstår dock ett antal detaljer innan allt är på plats och som alltid, ”devil is in the details”. Ändå kan man pusta ut lite grann då utfallet ser ut att bli bättre än det ursprungliga förslaget från kommissionen. Inte minst på grödebaserad råvara där kommissionen pratade i termer av utfasning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Vårens situation

  13 juni, 2018 03:16 0 kommentarer

  Våren har varit bister för den som tycker att ett lågt bensinpris är att föredra. Det har varit ett relativt sett högt råoljepris kombinerat med en lågt värderad krona. Att den säsongsmässiga uppgången i bensinpriset är något lägre än normalt har inte kunnat motverka en ny toppnotering på bensinpriset på över 16 kr. Inte minst då dagens skatt är 1,3 kr/l högre idag än vid det förra rekordpriset 2012.

  Priset på råolja är en viktig parameter och IEA: s senaste statistik ger inte mycket skäl till en tro på ett snabbt sjunkande pris. Efterfrågan ligger stabilt på 98,9 mbd (miljoner fat per dag) vilket är 1,4 mbd över föregående år. Den förväntas ligga stabilt över året med en möjlig nedgång på 0,1 mbd till 2019.

  Den globala tillgången steg lite oväntat med 0,3 mbd i maj till 98.7 mbd där såväl OPEC som icke OPEC ökade i månaden. Efterlevnaden av produktionsbegränsningen är fortsatt hög från OPEC och Rysslands sida om dock något lägre än i april. Venezuelas produktion sjunker fortsatt som en konsekvens av oron i landet och ligger nu på 1,3 mbd. USA fortsätter att öka kraftigt och ligger nu 1,3 mbd över föregående år. Svårigheten med pipelinekapacitet kan motverka. Även Kanada bidrar till att Nordamerika totalt ligger 1,8 mbd över föregående år.

  Trots det är det fortfarande underproduktion vilket skapar tryck nedåt på kommersiella lager som nu ligger på och något under 5-årsgenomsnittet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s månadsrapport

  13 april, 2018 03:49 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin rapport över mars där det framgår att den frivilliga produktionsbegränsningen mellan OPEC, Ryssland m.fl. är t.o.m. lite starkare än tidigare. Den ligger nu på 2,4 mbd (miljoner fat per dag). Det är både Ryssland m.fl. som har höjt sin efterlevnad samt Venezuela som nu dalar snabbt som en effekt av oroligheterna i landet. USA fortsätter uppåt och ligger 1,3 mbd över föregående år.

  Efterfrågan ligger kvar på en ökningstakt av 1,5 mbd vilket lett till att de kommersiella lagren har gått ned ytterligare och ligger nu i stort sett på det fem-åriga genomsnittet.

  Priset på bensin har stigit med 40 öre litern sedan årsskiftet. Det är helt att hänföra till ökningar i världsmarknadspriset omräknat i svenska kronor. Den svaga svenska kronan står för ungefär 5 ö/l medan ökningen i produktpriset står för resten. Oroligheterna i Mellanöstern håller uppe prisnivån på 70 $/fat nivån för Brent råolja och innan den situationen är normaliserad är det svårt att se någon större förändring.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rapporterar

  15 mars, 2018 10:28 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport framgår att efterfrågeökningen ökar något snabbare än väntat för 2018. Nu spår IEA att ökningen blir 1,5 mbd (miljoner fat per dag) vilket gör att världen är nära att komma över magiska 100 mbd per dag. Prognosen stannar på 99.3 och revideringen uppåt är på 0,1 mbd. På tillgångssidan fortsätter OPEC med Ryssland att begränsa utbudet. Disciplinen är hög och följsamheten ligger till och med över vad som är överenskommet på nivån 147 % inom OPEC vilket är högre än i januari. Ryssland ligger lägre på ca 85 %, Motvikten är igen USA där det blir allt tydligare att USA baserat på kommersiella grunder blir en ”swing-producer” med en ökning på 0,7 mbd inklusive Kanada jämfört med samma tid 2017. Totalt är prognosen att icke OPEC ökar med 1,8 mbd jämfört med 2017. Trots det är de kommersiella OECD-lagren på väg ned och närmar sig nu 5-års genomsnitt även om just januari visade på en viss uppgång. Priset har nu stadigt parkerat sig över 60 $/fat sedan oktober 2017 och är i skrivande stunde ca 65 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Venezuelas oljeproduktion ett frågetecken

  22 januari, 2018 09:49 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) månadsrapport för januari innehöll inga dramatiska nyheter. Efterfrågan stiger fortsatt i en nivå på något över 1 mbd (miljoner fat per dag) och den globala efterfrågan kommer därmed slå igenom 100 mbd under 2019 om inget dramatiskt inträffar. Det relativt sett höga priset har möjligen haft en något dämpande effekt där alternativa energikällor kan användas. På utbudssidan är det länderna utanför OPEC som står för ökningarna. OPEC självt tillsammans med Ryssland har nu en följsamhet på 129 % av överenskommen minskning. Saudiarabien har självpåtaget varit stram i sin produktion men överraskningen är Venezuela som ligger långt under sin självpåtagna kvot. Mot bakgrund av landets nuvarande svårigheter är det svårt att se några snabba uppgångar trots de enorma tillgångarna och landet blir därför ett frågetecken. USA beräknas stå för 1,35 av de 1,7 mbd som länder utanför OPEC förväntas öka under 2018. USA kanske därmed kan bli den största producenten under 2018 före både Saudiarabien och Ryssland som båda ligger på nivåer runt 10 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Dollarn

  17 januari, 2018 01:37 0 kommentarer

  Den märkliga kopplingen mellan dollarpris och oljepris som säger att dollarn går ned när oljepriset går upp och vice versa har räddat Sverige och andra importländer från en högre nota än vad oljeprisuppgången skulle lett till. Vare sig den finns eller inte har dollarn sjunkit i förhållande till den svenska kronan från 8,50 kr per dollar för en månad sedan till 8.02 per igår. Det har en direkt påverkan på priset för svenska konsumenter som har sluppit en prisuppgång baserat på världsmarknadspris men med svensk moms på nästan 30 öre per liter bensin. Från valutamarknaden ser kommentarer ut att indikera fortsatt svag dollar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oljepriset nära 70 $/fat

  10 januari, 2018 02:36 0 kommentarer

  Priset på råolja ligger snubblande nära 70-dollarsnivån. Det är en relativt kraftig höjning på ca 7 dollar per fat på en knapp månad. Den stora underliggande drivkraften är den frivilliga produktionsbegränsning på 1,8 miljoner fat per dag som OPEC och Ryssland kommit överens och som man så långt följt väl. Ovanpå det visade amerikansk lagerstatistik på en oväntad hög nedgång. De höga kommersiella lagren har varit ett av målen för OPEC och Ryssland. Med det högre priset följer en betydligt bättre lönsamhet för den amerikanska skifferoljeproduktionen vilket påverkar priset nedåt. Den snabba anpassningen av produktionskapaciteten är en av nycklarna till oljeprisets utveckling den närmsta tiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fatih Birol är i stan!

  29 november, 2017 05:10 0 kommentarer

  Fatih Birol IEA: s (International Energy Agency) chef pekade i sitt anförande på Rosenbad idag på 4 megatrender framöver. 1. USA blir den odiskutabla ledaren inom olje- och gasproduktion p.g.a. av den snabba utvecklingen med frackingtekniken. 2 Solel kommer att bli den billigaste produktionsmöjligheten i många länder. 3. Kinas ”make the skies blue again” kommer att påverka den globala energimarknaden. 4. Elektricitet kommer att växa inom alla energiområden.

  Det sagt fanns det dystra områden. Fossilanvändningen förväntas öka fram till 2040 även om förnybart ökar mest. IEA tror inte på mer än en dryg fördubbling av användningen av biodrivmedel från 1,7 till 4,2 mbd (miljoner fat per dag). Skälen är flera där kostnader och politiska beslut kring råvaror subventioner m.m. påverkar. Det är olyckligt att den fortsatta positiva utvecklingen inom biodrivmedel nu hotas genom politisk tveksamhet. Elektrifieringen av personbilar minskar inte växthusgasutsläppen med mer än 1 (en) % till 2040 enligt IEA trots en ökning från dagens 2 miljoner bilar till knappt 300 miljoner! Det visar klart och tydligt att en svala inte gör en sommar utan vi behöver alla svalor vi kan få tag på, exempelvis biodrivmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer behövs

  28 november, 2017 02:57 0 kommentarer

  Lyssnade på Peter Vis från EU-kommissionen på Energiföretagens energinätverk i Bryssel igår. EU har lyckats ganska bra med sitt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser. Ungefär 1 % årligen från 1990. Det kan tyckas vara ganska bra, men om man tittar på vad EU ska lyckas med under åren fram till 2050 då EU ska sänka sina utsläpp med 80 – 95 % jämfört med 1990 behöver takten ökas rejält. 1,5 % per år krävs för att nå 2030 målen, och 3,3 % respektive 4,6 % är vad som krävs för att nå 2050-målet enligt Peter. Bara att kavla upp ärmarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedelskonferens

  18 oktober, 2017 08:05 0 kommentarer

  Dagens seminarier på Argus biodrivmedelskonferens hade ett par saker gemensamt. Den ena var bekymret med råvarutillgången framöver och den andra var kommissionens förslag till nytt förnybartdirektiv.

  Eftersom kommissionens förslag till förnybartdirektiv har en direkt påverkan på råvarutillgången blir den frågan dubbelt viktig. Att ta bort råvaror utan att ge dem möjligheten att visa vilken positiv påverkan de kan ha är obegripligt när vi behöver ta tillvara alla möjligheter för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn. Jan Henke från ISCC (International Sustainability Carbon Certification) visade på ett tänkt certifieringssystem som skulle kunna användas för samma råvara över alla sektorer av användning. En intressant uppvisning som skulle kunna öka tillgången på råvara och ändå behålla de nödvändiga hållbarhetskraven.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD