• USA:s etanolexport

  6 februari, 2015 08:53 0 kommentarer

  USA har precis släppt preliminära siffror över etanolexporten för 2014. Totalt sett uppgick den till 3,2 miljoner kubikmeter, en uppgång på 35 % jämfört med 2013. Det motsvarar ca 6 % av den totala produktionen i USA. 97 % bestod av drivmedelsetanol. Största mottagarland var Kanada som stod för närmare 40 % av totalen. Andra stora länder var Brasilien, Förenade Arabemiraten m.fl. Exporten till EU 28 uppgick till 0,2 miljoner kubikmeter. En kraftig nedgång från toppåret 2011 då den uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter. Skälet är den antidumpingavgift EU lagt på amerikansk etanol. Trots det steg den mellan 2013 och 2014.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Snabbare än väntat?

  4 februari, 2015 03:42 0 kommentarer

  Oljepriset har stigit till ca 56 $/fat på kort tid. Frågan man därmed ställer sig är om det är en tillfällig eller permanent uppgång. Att priset skulle bottna under våren och sedan försiktigt börja röra sig uppåt under andra halvåret har varit en allmän gissning. Bl.a. baserat på att vare sig efterfrågan eller tillgången kan röra sig så fort. Att tillgångssidan var den som tydligast skulle leda en återgång uppåt är inte så svårt att tänka sig. Kommer den redan nu är frågan. Om man tittar på de signaler som har kommit är det just på tillgångssidan anpassningar sker. Antalet borriggar i USA inom utvinning av skifferolja har minskat och bolag har aviserat minskade investeringar. Häromdagen kom Shells besked om neddragning och även BP aviserade helt nyligen detsamma. Produktionsökningen i USA förväntas nu minska under våren. Kommer effekten redan eller är det stigande priset mer än effekt av ökad volatilitet och kanske även den amerikanska strejken? Tidigt, men inte uteslutet. Vi tvingas vänta på svaret ytterligare en tid.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • BP säljer

  20 januari, 2015 02:24 1 kommentar

  BP går nu vidare med sina planer på att sälja sina anläggningar för produktion av cellulosabaserad etanol. Det var i december BP aviserade att de skulle avsluta sin verksamhet inom cellulosabaserad produktion men fortsätta sin satsning på sockerrörsbaserad etanolproduktion i Brasilien. BP kommer att sälja sina tillgångar under våren 2015 genom ett auktionsförfarande enligt FO Licht. BP har investerat mer än 750 miljoner dollar i olika projekt inom cellulosabaserad etanoltillverkning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Studie om Low-ILUC

  19 januari, 2015 02:28 0 kommentarer

  Ytterligare en studie har nu publicerats som visar på potentialen i att öka produktionen av förnybara drivmedel utan att det ger stora ILUC-effekter (Indirect Land Use Change). Det är universitetet i Utrecht som i veckan publicerat en studie som via 4 exempel visar på stora möjligheter att öka produktionen av biodrivmedel utan stora ILUC-effekter. Studien ger vidare rekommendationer för ökad produktion med låga negativa effekter. Detta är varken den första eller sista i ämnet. Den viktiga slutsatsen är att ett tak för användning av grödebaserade biodrivmedel och starka styrmedel mot fortsatt utbyggnad och användning som EU kommissionen föreslagit är ingen bra väg framåt. Vi behöver alla hållbara biodrivmedel vi kan få tag på för att minska utsläppen från transportsektorn. Det gäller för regeringen att sätta press på parlamentet och kommissionen för en ändring, inte minst i de pågående rådsförhandlingarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Blandat på biosidan

  12 januari, 2015 02:41 0 kommentarer

  Det är blandade utsikter på biodrivmedelssidan inför 2015 enligt FO Licht. Bra skördeutfall för råvaran till FAME är positivt medan det är mer blandat på etanolsidan. Det är rekordskördar i USA som är den viktigaste etanolmarknaden, medan det är en något sämre situation i Brasilien där en torka slår mot såväl 2014 som 2015. Volymerna förväntas dock hållas uppe ganska väl. Även Europeiska och Ryska skördar är goda vilket leder till höga lagernivåer av råvaran. Det låga priset på råolja är dock en faktor som påverkar priset på biodrivmedel nedåt.
  På styrmedelssidan är det positiva signaler från Brasilien som öker låginblandningen från 25 till 27 %, medan det är avvaktande från såväl USA som Europa. Kommissionens inställning till grödebaserade drivmedel kommer att påverka efterfrågan nedåt och i USA kommer det inblandningstak som uppnåtts minska ökningen av drivmedelsetanol under 2015. Sammantaget menar FO Licht att det är begränsade möjligheter för tillväxt under 2015.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Chicken race?

  7 januari, 2015 10:04 0 kommentarer

  Med ett fortsatt sjunkande pris på råolja som i skrivande stund ligger på 50 $/fat är det frågan om vad och vem som först ska ge vika. Det kommer vara svårt för efterfrågan att öka snabbt vilket ger tillgången som den snabbaste parametern om priset ska förändras uppåt. Men inte heller tillgången kan förändras snabbt med mindre än att någon eller några minskar produktionen, vilket inte ligger i korten i den absoluta närtiden. Med ett pris på 50 $/fat är det dock ett antal dyra projektområden som i ett globalt perspektiv ligger under den nivån. Det som snabbt skulle påverka bilden är en minskning i den amerikanska skifferoljeproduktionen eftersom den är beroende av kontinuerlig borrning på ett helt annat sätt än konventionella källor. IEA har redan räknat med en viss minskning för 2015 i sina prognoser och idag kan vi läsa att ett bolag meddelat om stopp för fortsatt borrning i avvaktan på stigande priser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI:s systerorganisation i Finland lägger till ”Biofuels” i sitt namn!

  17 december, 2014 01:51 0 kommentarer

  SPBI:s systerorganisation i Finland byter namn till ”Finnish Petroleum and Biofuels Association. Organisationens  medlemsföretag har sedan länge varit betydande tillverkare och distributörer av hållbart producerade biodrivmedel och idag innehåller alla flytande biodrivmedel i trafiken i Finland biokomponenter.  

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Fortsatt obalans

  12 december, 2014 01:32 0 kommentarer

  I den senaste statistiken från IEA (International Energy Agency) finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan på råoljemarknaden. Efterfrågan skrivs åter ned för 2015 och ligger nu på en ökning med 0,9 mbd (miljoner fat per dag). En neddragning med kraftiga 0,2 mbd sedan föregående bedömning. Samtidigt fortsätter den ökningen på tillgångssidan. Icke OPEC-länderna ökar med rekordhöga 1,9 mbd. Bakgrunden är naturligtvis ökningen i den amerikanska skifferoljeutvinningen men även andra länder kommer till. OPEC ökar också vilket gör att ökningstakten jämfört med föregående år ligger på 2,1 mbd. Mot bakgrund av att OPEC samtidigt lämnade produktionskvoten oförändrad vid senaste mötet är det inte förvånande att priserna därmed har sjunkit kraftigt under hösten. Snabba anpassningar blir svåra, vilket gör att det krävs speciella händelser eller beslut om produktionsbegränsning i någon form för att skapa förutsättningar för en snabb stegring i priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nu går det att nå oss via växeln igen

  11 december, 2014 01:07 0 kommentarer

  Efter gårdagens avbrott är vår växel åter igång.

  Skribent: Anne Öberg
  Administrativ assistent

   

 • Strömavbrott växelfel

  10 december, 2014 09:39 0 kommentarer

  Ett strömavbrott i vår fastighet har resulterat i att växeln inte fungerar. Vid behov av att ringa någon på kansliet vänligen använd mobilnumret.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD