• Klimatmöte i Paris

  3 december, 2014 11:56 0 kommentarer

  I samband med statsbesöket i Frankrike arrangerades en klimatkonferens av SEI (Stockholm Environment Institute) och IDDRI (Institute du development durable et des relations internationales) på Colleges de France. I sitt inledningsanförande tog President Holland bl.a. upp Frankrikes och Sveriges positiva roll i EU-samarbetet i försöken att uppnå en temperaturbegränsning på maximalt 2 grader. President Holland tog särskilt upp Sveriges bidrag i de senaste förhandlingarna om 2030-mäsättningarna där Sverige accepterade en nivå på 40 % minskning av CO2-utsläppen vilket därigenom hjälper fram andra länder inom unionen att kunna leva upp till målsättningen. I sitt anförande lyfte Kungen fram att Sverige och Frankrike tydligt visat att det går att kombinera ekonomisk tillväxt och en minskning av CO2-utsläppen. Kungen påpekade också EU:s positiva roll i det globala sammanhanget.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC:s beslut

  27 november, 2014 04:52 0 kommentarer

  Som förhandsdiskussionerna spått lämnade OPEC produktionsnivån på 30 mbd (miljoner fat per dag) oförändrad. I sin slutkommuniké berörde OPEC den förväntade ökningen för 2015 som möts genom ökad produktion ifrån länder utanför OPEC. I praktiken är det en ökning i nordamerikansk produktion med huvuddelen ifrån USA. USA:s energimyndighet beräknar ökningen för 2015 till ca 1 mbd trots ett oljepris på under 80 $/fat. Reaktionen på marknaden blev en mindre nedgång vilket visar att beslutet låg i linje med vad som var väntat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • ILUC-seminarium på EU-kommissionen

  21 november, 2014 01:40 0 kommentarer

  EU-parlamentet arrangerade idag ett seminarium på EU-huset i Stockholm då frågan om kommissionens s.k. ILUC-förslag var på agendan. Såväl energiminister Ibrahim Baylan som EU-kommissionens Johan Wullt och EU-parlamentarikerna Christoffer Fjellner och finske kollegan Nils Torvalds var där liksom representanter från organisationer och fordonsindustrin. Kritiken var stor och tämligen enstämmig mot kommissionens ILUC-förslag och med likartade argument. Energiministern menade att det var bättre att nå en kompromisslösning än att förslaget drar ut på tiden. Mot bakgrund av att ett eventuellt färdigimplementerat direktiv kommer att vara i kraft i ca 3 år innan det går ut vore det bästa att kommissionen drar tillbaka förslaget och tar ett omtag i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • ILUC-rapport

  18 november, 2014 09:34 0 kommentarer

  I en nyligen släppt rapport från centret för jordbruksstudier och agrar utveckling på Iowa State University har frågan om eventuell påverkar från ILUC studerats. Slutsatsen är att den ökning av skördeuttaget som har skett under den analyserade perioden mellan 2004 och 2012 har skett på redan använd mark med låg koppling till ILUC-påverkan. Underlagen för beräkningen har hämtats från FN:s statistik kring mat och jordbruk FAOSTAT. Det här är en i raden av undersökningar som behandlar ämnet och visar om inte annat på komplexiteten i frågeställningen. Att mot bakgrund av denna komplexitet och uppenbarligen olika synsätt inom de som studerat frågan blir frågan om Europa som enda region ska driva frågan till begränsning i användandet av biodrivmedel som nu görs från kommissionens sida.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • CO2-utsläpp på väg nedåt

  4 november, 2014 10:26 0 kommentarer

  EU:s rapport om hur utsläppen i EU 28 utvecklar sig visar att de fortsätter nedåt. EEA Technical report No 9/2014. Mellan 1990 och 2012 uppges minskningen till 19,2 % eller mer än 1 miljard ton i koldioxidekvivalenter. Estimat framtagna för 2014 som kom i slutet av förra veckan visar att EU är på väg att nå och överskrida målsättningen med en 20 % minskning av utsläppen till 2020 och att även nå sina åtaganden enligt Kyotoöverenskommelsen. Minskningen för 2013 estimeras till 1,8 % eller ca 59 Mton. Som jämförelse var Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter 2012 ca 58 Mton enligt Naturvårdsverket. Rapporten visar att Europa är på rätt väg och från kommissionens sida lyfts även fram att man nu kan se en tydlig frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. Även om det inte räcker är det en glädjande trend och det gäller för Europa att få med sig resten av världen i kommande klimatmöten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EU:s mål

  24 oktober, 2014 11:02 0 kommentarer

  EU:s nya målsättning på klimatområdet för 2030 är nu klart. Det blev bindande målsättningar på såväl koldioxidminskningar som användningen av förnybart och energieffektivisering. Det är bra att vi nu har en klar spelplan som ska gälla under lång tid. Det är bra att det finns en klar inriktning när det gäller koldioxidutsläppen. Det som är mindre bra är att det sätts mål på energieffektivitet. Energieffektivitet är viktigt och ett bra medel att minska koldioxidutsläppen med, men leder till dubbla styrmedel som innebär konflikter och oklarheter. Eftersom koldioxidmålet är det väsentliga och utsläppshandelssystemet det viktigaste verktyget skapar tvingande energieffektiviseringar obalanser som kan komma att kosta pengar och minskad konkurrenskraft. Detta kan även uppstå när det gäller förnybartmålet även om risken är mindre. När nu detta steg är taget måste EU få med sig resten av världen i arbetet mot lägre koldioxidutsläpp för att inte detta ska leda till koldioxidläckage och sämre ekonomisk utveckling i Europa.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny film om EU-regler och stödsystem!

  22 oktober, 2014 09:49 0 kommentarer

  Vill du veta mer om drivmedel, EU-regler och stödsystem? Hör SPBI:s Göran Lindell berätta mer. Titta gärna på vår senaste film här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Etanol från cellulosa

  21 oktober, 2014 11:47 0 kommentarer

  I slutet av förra veckan invigdes en anläggning för etanolframställning från cellulosa i Hugoton Kansas. Anläggningen använder jordbruksrester, energigrödor och s.k. präriegräs som råvara. Det är fortfarande relativt sett små volymer ca 100 tusen m3. Som jämförelse använde Sverige 176 tusen m3 2013. Invigningen ska ses i skenet av att det är den tredje anläggningen som invigs i år i USA och kan därmed möjligtvis ses som en trend. Intressant är vidare att råvaran är kopplad till jordbruket även om det inte är grödor som används direkt. Det visar att det finns en koppling mellan även cellulosabaserad etanol och jordbruket. Något som även lyftes fram av Michael Christiansen från Novozymes under WEC-kongressen i Daegu 2013.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya filmer!

  20 oktober, 2014 09:27 0 kommentarer

  Nu har vi spelat in nya informationsfilmer om drivmedelspriser och geopolitik som finns på vår hemsida. Titta gärna här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Vändning i OPEC?

  15 oktober, 2014 09:15 0 kommentarer

  Priset på råolja sjunker just nu och i snabb takt. I skrivande stund är priset på Brent ca 85 $/fat. Det är som vanligt inte en orsak som förklarar allt, men signaler från Saudiarabien och även Kuwait om att de kan tänka sig ett lägre pris, 70 – 80 $/fat, som ett godtagbart pris är ett klart avsteg från tidigare uttalande om att 100 $/fat är en önskvärd prisnivå. Ett Brentpris skulle då ligga ca 5 $/fat högre på världsmarknaden. Det här ställer det kommande OPEC-mötet i en ny dager. Om det mötet inte kommer fram till någon form av minskning av produktionskvoten kan det komma att dröja innan priset igen når nivåer kring 100 $/fat. OPEC:s möte i november kommer att bli extra intressant i år.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD