• Brent under 100

  9 september, 2014 09:12 0 kommentarer

  Brent noteras för första gången sedan juli 2012 under 100 dollar per fat. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av den geopolitiska situationen som även innefattar en av världens större producenter Irak. Det är en fortsättning på trenden av att USA och Kanada ökar sin produktion med USA i särklass och att även OPEC-länder som Libyen, Iran m.fl. producerar mer. Den totala produktionen från OPEC överskrider nu 30 mbd (miljoner fat per dag). Samtidigt som den globala ekonomin inte går på högvarv innebär det ett tryck nedåt på priset. Frågan är nu om det kommer att fortsätta nedåt. OPEC själva pekar på den stigande efterfrågan till vintern då uppvärmningssäsongen kommer igång och visar ingen oro. Återstår att se om bedömningen är korrekt eller om priset fortsätter en bit till. Mot bakgrund av de höga kostnaderna för de tillkommande Kanadensiska och Amerikanska volymerna är det ändå ett troligt scenario. Stigande dollar kompenserar ändå för de producerande staterna vilket gör att genomslaget i exempelvis Sverige blir mindre.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Demonstrationsanläggning i USA

  8 september, 2014 10:23 0 kommentarer

  StoraEnso köpte i juni bioteknikföretaget Virdia. Bolaget forskar bl.a. i att utveckla socker och lignin ur biomassa med olika användningsområden. Bolaget har i dagarna enligt F O Licht annonserat om att bygga en demonstrationsanläggning för att utvinna socker och etanol för drivmedelsbruk. Anläggningen som ska placeras i Raceland Louisiana kommer att ha en kapacitet på ca 80 000 ton om året. Beskedet sätter åter skenet på problematiken med den att få fram kapacitet på etanol från cellulosa. 2020 närmar sig och världens produktion av etanol är till långt över 90% baserad på grödor som majs, sockerrör m.m. Även om demonstrationsanläggningar byggs och forskning pågår kommer världen att vara beroende av grödebaserade biodrivmedel under lång tid framöver. EU-kommissionen behöver ändra sin inställning så att vi inte riskerar ett stopp för utvecklingen inom biodrivmedelsanvändningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanol på världsmarknaden

  19 augusti, 2014 10:35 0 kommentarer

  Sedan augusti 2013 har priset på etanol sjunkit kraftigt enligt F O Licht. Från ca 650 € per kubikmeter i juli 2013 till ca 460 € i augusti 2014. En minskning på nära 30 %. Bättre skördar i framför allt USA har naturligtvis bidragit även om efterfrågan också spelar in. Skillnaden mellan etanol och bensin är nu historiskt låg och har den senaste tiden pendlat runt 2 kr per liter med hänsyn tagen till etanolens lägre energiinnehåll. Etanolen har tidigare pendlat mellan att vara 3 – 4 kr per liter dyrare. USA:s prognos för majsskörden 2014 är enligt amerikanska jordbruksverket ännu högre än 2013 vilket i sin tur var ett rekordår. Produktionen av drivmedelsetanol i USA har under året varit ca 100 tbd (tusen fat per dag) högre och uppgick i augusti till ca 950 tbd. Det årterstår att se om det resulterar i ytterligare tryck på priset eller om den återhämtning i priset som synts de senaste veckorna kommer att fortsätta.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Marknadens reaktion

  14 augusti, 2014 09:54 0 kommentarer

  Trots oroande nyheter om konflikten i Irak med grannländer har priset på råolja sjunkit och ligger nu under 105 $/fat. Det är något oväntat då osäkerhet är det marknaden brukar reagera mest negativt på. Flera samverkande faktorer bidrar till utvecklingen. Iraks produktion har påverkats något i den norra delen men inte i den södra och totalt har det mer än väl balanserats av ökningar i såväl Saudiarabien och Libyen. Tillsammans med ökningar i USA gör det att produktionen ökade med 0,23 mbd (miljoner fat per dag) mellan juni och juli och uppgick till 93 mbd enligt IEA. Då efterfrågan samtidigt skrivs ned något för 2014 till 1,0 mbd lägger det grunden för en lugn prisutveckling för råoljan. Om det är ett bedrägligt lugn får framtiden utvisa.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Branschutrustning till hjälp

  5 augusti, 2014 08:36 0 kommentarer

  Drivmedelsbranschens bolag Släckmedelscentralen SMC AB har utrustning som skall kunna släcka storskaliga bränder i cisterner. Utrustningen består av vattenpumpar som kan pumpa hela 10 000 liter vatten per minut, samt slang, skumkanoner och skum. Då Sverige har varit förskonat från cisternbränder har den aldrig använts till avsett ändamål. Däremot används den i stort sett årligen vid stora bränder som kräver mycket stor pumpkapacitet. Två av bolagets fyra enheter med bas i Sundsvall och Stockholm ingår efter förfrågan från räddningsledningen i arbete med den omfattande skogsbranden i Västmanland. Förhoppningsvis kan de bidra till ett snabbt slut av branden.
  Kompletterande information lämnas av SMC:s vd Per Brännström på SPBI:s kansli.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI:s Seminarium

  4 juli, 2014 12:27 0 kommentarer

  Torsdagen var SPBI:s och branschens dag i Almedalen. En välbesökt åskådarskara fick bl.a. höra Energiminister Anna-Karin Hatt debattera energifrågor med Karin Svensson-Smith MP, Jennie Nilsson S och Cecilie Tenfjord –Toftby M. Även om enigheten kring en gradvis övergång till en fossilfri transportsektorn är tydlig framstår skillnader i vägen dit. Från SPBI:s sida är det glädjande att förståelsen för fördelen med teknikneutrala och långsiktiga styrinstrument vinner allt mer gehör. Debatten visar också på den frustration som idag finns kring EU:s begränsningar kring handlingsutrymmet. Inte minst tydliggjort i kommissionens nej till det svenska kvotpliktsförslaget. Det blir allt tydligare att Sverige inte kan agera fritt utan måste anpassa sig efter de regler som enats om inom EU.
  Då SPBI-bloggen tar semester nu passar vi på att önska alla en skön och avkopplande sommar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Global Commission on the Economy and Climate

  26 juni, 2014 04:37 0 kommentarer

  På onsdagseftermiddagen arrangerade Miljöminister Lena Ek tillsammans med SEI (Stockholm Environment Institute) ett seminarium med bl.a. f.d. Presidenten i Mexico Filipe Calderón på temat The New Climate Economy. Filipe Calderón är ordförande i den globala kommissionen. I sitt anförande inför den kommande rapporten lyfte han fram tre nyckelområden för att klara uthållig utveckling, energi, landanvändning och städer. Calderón slog fast att framtiden inte är antingen ekonomisk tillväxt eller klimatförändringen utan både och. Det är inte bara möjligt utan den enda vägen framåt. I den efterföljande paneldebatten diskuterades bl.a. den finansiella sidans möjlighet till bidrag. Finansmarknadsminister Peter Norman menade att om pensionsfonder och andra skulle öka sin öppenhet och publicera sina carbon footprint skulle det kunna leda till en konkurrensparameter i fondvärlden. Onekligen en intressant tanke.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WPC dag 3

  19 juni, 2014 07:41 0 kommentarer

  Att industrin i stort har rört sig i riktning mot ett större CSR-tänkande under de tre år som gått sedan den förra kongressen är uppenbart. Flera seminarier har haft den typen av inriktning och såväl stora som små aktörer vittnar om att investeringar i andra länder måste inkludera satsningar på utveckling av landet och även den region man är verksam i för att få bäst möjliga utveckling på sin investering. Delad vinst och delat värde är begrepp som hörs. Satsningar på lokal infrastruktur minskar transporttider, satsning på skolor och hälsovård skapar mer kompetent och friskare lokal arbetskraft. Rom byggs naturligtvis inte på en dag och det finns naturligtvis missförhållande kvar man kan peka på, men att det går att se en ändring i attityderna är ändå glädjande.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Besked om kvotplikt

  18 juni, 2014 09:58 0 kommentarer

  Så kom då beslutet om att kommissionen inte accepterar Sveriges inställning kring kvotplikt kopplat till skatter. Det viktigaste just nu är att inte tappa tempo när det gäller introduktionen av hållbara biodrivmedel på den svenska marknaden. Det är därför glädjande att finansminstern och energiministern ger klara signaler i den riktningen. Det går däremot inte att bortse ifrån att den uppkomna situationen är en effekt av att Sverige går en egen väg i förhållande till Europa och att det blir alltmer uppenbart att priset för att gå i otakt med EU blir högre och högre. SPBI föreslog på branschdagen att regeringen tillsätter en utredning för en utvecklad kvotplikt där frågor som beskattning måste ingå bl.a. för att slippa denna typ av situationer. Det blir allt viktigare mot bakgrund av dagens besked från regeringen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WPC Moskva dag2

  17 juni, 2014 08:55 0 kommentarer

  Ett av dagens seminarier handlade om råvaror för biobränslen. DR Barbara Burger tog upp de teknikutmaningar vi har framför oss och konstaterade att enligt Chevrons beräkningar krävs ett råoljepris på ca 150 usd/fat för att göra avancerade biobränslen lönsamma. Dr Burger pekade på vikten av fortsatt teknikutveckling för att öka lönsamheten men också på de begränsningar vi har i tillgång på råvaror. Nästa talare var Milas Evangelista från Brasilien som lite i kontrast beskrev Brasiliens framgångar med etanol där 94% av de ca 3,4 miljoner bilar som såldes under 2013 var flexifuelbilar. Som en sammanfattning kan man säga att varje marknad måste utgå från sina förutsättningar.

  Skribent: Göran Lindell
  Bitr direktör – Skatter, beredskapslager och statistik