• Ny film om tillgång på biodrivmedel och olja

  4 april, 2014 01:12 0 kommentarer

  Nu har visar vi en ny film där vi pratar om tillgång och efterfrågan på biodrivmedel och olja. Titta gärna!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Etanolproduktionen växer

  31 mars, 2014 12:03 0 kommentarer

  I en nyligen publicerad studie om den globala produktionen av etanol framtagen av F.O. Licht och GRFA (Global Renewable Fuels Alliance) förväntas årsproduktionen stiga med drygt 2 % och överstiga 90 miljoner kubikmeter under 2014. USA behåller sin ställning som den största producenten med en tillväxt på nära genomsnittet. Även Brasilien håller ställningarna. Europa och framför allt Afrika ökar betydligt mer. I Afrikas fall rör det sig om mer än en fördubbling. Från en låg nivå visserligen, men ändå en anmärkningsvärd ökning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Infrastrukturdirektivet

  24 mars, 2014 09:06 0 kommentarer

  Så kom då till sist en uppgörelse mellan parlamentet och rådet när det gäller infrastrukturdirektivet för alternativa drivmedel. Ett förslag från kommissionen som i sin detaljrikedom visade på låg förståelse för att Europa inte ser likadant ut överallt och att planekonomisk styrning inte fungerar. Ursprungsförslaget stipulerade hur många laddstolpar, gaspumpar m.m. som skulle finnas och kilometerantal mellan dem. Något som parlamentet ville förstärka i sitt utgångsbud. Den kompromiss som nu verkar se dagens ljus innebär att medlemsländerna tar fram egna planer som skall implementeras före 2020. Det är en ordentlig tillnyktring men det är allvarligt att så starka krafter i såväl kommissionen som parlamentet driver utvecklingsfrågor på detta sätt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI redovisar sjunkande utsläpp

  20 mars, 2014 01:40 0 kommentarer

  I vårt pressmeddelande av idag redovisar vi det preliminära resultatet av de koldioxidutsläpp som har sitt ursprung i användningen av petroleumprodukter i Sverige. Den trend som vi har sett under många år med sjunkande utsläpp fortsätter även under 2013. Totalt sett från toppåret 1970 då utsläppen summerade till ca 80 miljoner ton är minskningen nästan 70 %. För 2013 stannar de på ca 24,6 miljoner ton. En nivå som motsvaras av utsläppen för år 1956. Nu visar sig också vinsten av att öka användningen av biodrivmedel tydligt. Ca 2 miljoner ton skulle utsläppen öka med om vi inte hade använt de biodrivmedel vi gör idag. Beräkningen är då genomförd med utgångspunkten att biodrivmedel inte ger något utsläpp från fossilt kol. Det är en förenkling av verkligheten men den pekar samtidigt på det nödvändiga i att ersätta de fossila drivmedlen med biodrivmedel med hög reduktionskapacitet. Det måste bli tydligare i de styrmedel som skall användas framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energimyndigheten rapporterar

  18 mars, 2014 02:15 0 kommentarer

  Energimyndigheten har släppt sin korttidsrapport om energianvändningen och energitillförseln under 2013 – 2015. Den innehåller naturligtvis en hel del intressanta uppgifter. Bl.a. visar den på att förnybart i transportsektorn beräknas till 15,1 % för 2013. En ökning i förhållande till 2012 på 3,3 %. Den ökningen är till stor del att hänföra till ökningen av s.k. HVO (Hydrerade vegetabiliska oljor) vilket är en diesel producerad av förnybar råvara. Med egenskaper som en fossil diesel är den helt blandbar och utbytbar. I sin rapport förväntar myndigheten att användningen kommer att minska framöver och leda till en minskning av det förnybara till 13,5 % 2015. Det återstår för det första att se, och om så blir fallet kommer det krävas åtgärder för att upprätthålla omvandlingstrycket. En mer positiv syn är att nu har vi kommit så här långt. Nu behöver vi fortsätta framåt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny film om EU-direktiv!

  17 mars, 2014 01:46 0 kommentarer

  Nu lanserar vi nästa film som handlar om EU-direktiv och hur de påverkar den svenska drivmedelsbranschen! Titta gärna på den här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • USA ökar

  12:05 0 kommentarer

  Nya data från USA: s EIA (Energy information Administration) visar på en snabbt ökande oljeutvinning. I december kom utvinningen upp i 7,9 mbd (miljoner fat per dag) vilket var en ökning mot genomsnittet för 2013 med 0,4 mbd. Det är framför allt ifrån Nord Dakota och Texas volymerna kommer och det rör sig om skifferfyndigheter. Det här innebär att importen av råolja till USA minskar och är nu nere på 7,6 mbd vilket är lägst sedan 1996. EIA räknar med fortsatt ökning under 2014 med ytterligare 0,9 mbd och med 0,8 mbd för 2015. Noterbart är att IEA (International Energy Agency) i sina scenarior pekar på att ökningen skall mattas av runt 2016 2017 på en nivå närmare 10 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Irak drar på

  14 mars, 2014 01:27 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) visar i sin senaste månatliga utgåva att tillgången på råolja på världsmarknaden är fortsatt god. Mindre revideringar av efterfrågan för 2013 till 91,3 mbd (miljoner fat per dag) och estimatet för 2014 till 92,7 mbd är inga kioskvältare ur ett informationsperspektiv. Intressantare är att tillgången på råolja ökade och stannade för februari månad på hela 92,8 mbd. Det som har hänt är att Irak har tagit ett kraftigt kliv på drygt 0,5 mbd och levererade 3,6 mbd i månaden. Irak har stora reserver och höga produktionsambitioner men har stort behov av investeringar i infrastruktur. Just infrastrukturprojekt som har färdigställts anges som en kraftigt bidragande orsak till ökningen. Det kommer säkert att gå fram och tillbaka men trenden är långsiktigt uppåt och dessa nivåer har inte Irak legat på sedan 1979.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Välkommen till SPBI:s Filmforum!

  11 mars, 2014 03:38 0 kommentarer

  Nu provar vi att använda film som ett sätt att informera om frågor som berör
  branschen. Syftet är att på ett nytt sätt informera om viktiga områden och
  frågor som vi vill belysa. För att komma direkt till den första filmen som handlar om 2013, klicka här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Marknadens reaktion

  4 mars, 2014 09:57 0 kommentarer

  Som en reaktion på händelserna i Ukraina steg priset på världsmarknaden på råolja under måndagen. Reaktionen var måttlig och stannade på ungefär 2 $ per fat jämfört med föregående vecka. Dagen har börjat med en nedgång till nivåerna från föregående vecka. Marknadens reaktion kan tolkas som att marknaden inte tror att leveranserna kommer att påverkas. För Sveriges del kom 42 % av all råolja från Ryssland under 2012. 2013 års utfall är inte klart men inga dramatiska förändringar kan förväntas. Sveriges import av råolja är ungefär dubbelt så stor som den inhemska konsumtionen då svenska raffinaderier exporterar för ungefär 80 miljarder per år i färdiga produkter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD