• Stabil tillgång

  19 november, 2013 11:15 0 kommentarer

  Tillgången på olja ser stabil ut om man tittar på fundamentala faktorer. USA och Kanada har ökat sin produktion snabbare än beräknat vilket har minskat behovet av olja från OPEC. Trots att Libyen har drabbats av inrikesproblem med en minskning av produktionen med ungefär 1 mbd (miljoner fat per dag) och att sanktionerna mot Iran har minskat med ca 0,5 mbd har Saudiarabien inte haft några problem att kompensera. OPEC-ländernas produktion har minskat med ca 1 mbd sedan 2012 och det ser ut att fortsätta in i 2014. Om Irankonflikten kan lösas och den Iranska produktionen kan öka igen i takt med deras ambition att återta sin marknadsandel kan det sätta press på priset. Då krävs anpassning av övriga för att kunna hålla prisnivån uppe. Igen sitter Saudiarabien på nyckeln.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEO 2013

  14 november, 2013 10:39 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin tegelstenstunga genomgång av energi i ett globalt perspektiv och innehållet är som vanligt mycket intressant. En glädjande bedömning som IEA lyfter fram är ökningen av biodrivmedel. Till 2035 beräknas nu andelen biodrivmedel uppgå till ca 8 % eller 4,1 mbd (miljoner fat per dag) från dagens 1,3 mbd och ca 3 % enligt deras New Policy scenario. Trots att man från IEA: s sida räknar med en kraftig ökning av avancerade biodrivmedel beräknas ca 80 % av komma ifrån konventionella råvaror som exempelvis, sockerrör, majs och andra grödor 2035. Bedömningen visar på biodrivmedlens betydelse framöver och att EU-kommissionens takdiskussion kring konventionella biodrivmedel är märklig i ett internationellt perspektiv. Vi behöver alla hållbara biodrivmedel vi kan producera och fokus borde ligga på att skapa teknikneutrala styrmedel på hållbarhet och koldioxidreduktion istället för att peka ut tekniker.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Rekordstor majsskörd i USA

  11 november, 2013 09:50 0 kommentarer

  USA: s jordbruksdepartement lämnade i fredags ut siffror på vad som är USA: s största majsskörd någonsin. 7 % högre än tidigare rekord och hela 30 % högre än föregående år då torka drabbade stora delar av USA: s majsområden. Ca 35 % av skörden kommer att användas till etanolframställning. Vid framställning av etanol från majs går ungefär 2/3 av majsen till etanol och 1/3 går till djurfoder vilket gör att ca 22 % av majsskörden netto går till etanolproduktion. Av den totala majsskörden i USA går ca 50 % av skörden till djurfoder.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya etanolvägar

  29 oktober, 2013 09:27 0 kommentarer

  Även om den direkta importen av etanol till Europa från USA i princip har upphört genom de åtgärder som genomförts hittar den amerikanska etanolen nya vägar. Platts beskriver i en kommentar från fredagen att amerikansk etanol blandas ned med bensin till knappt 50 % i exempelvis Norge och hittar därefter in i EU utan att bli föremål för tullavgift. Storbritannien nämndes som exempel som mottagarland. Det som enligt Platts skapar möjligheten är bedömningen av när en produkt har förändrats tillräckligt mycket i ett land som säljer fritt till EU som exempelvis Norge. Bedömningen görs enligt Platts lokalt. Det visar hur svårt det är att konstruera styrmedel när det finns en underliggande kommersiell möjlighet. Frågan är om detta leder till nya åtgärder från EU: s sida.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer olja

  25 oktober, 2013 04:10 0 kommentarer

  Den ökning av oljeproduktionen som världen nu ser från länder utanför OPEC sätter tydliga spår. Trots att Libyens interna problem har minskat med mer än 1 mbd (miljoner fat per dag), Nigeria har problem med pipelinesabotage och att Irans export är nere på låga nivåer har världens produktionsregulator Saudiarabien minskat sin produktion jämfört med föregående år. Ökningen från framför allt USA och Kanada kompenserar mer än väl. En ökning som förväntas fortsätta in i 2014. Om man till det lägger att nedgången i Nordsjön förväntas minska och tillkommande volymer från Kazakstan förväntas det täcka mer än konsumtionsökningen från de Asiatiska marknaderna. Med andra ord ser tillgången på olja ut att vara god även under 2014 om man bara tittar på de fundamentala faktorerna. Sedan kommer alltid oförutsedda händelser som politik, väder och annat att påverka.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Europeisk etanolimport

  23 oktober, 2013 10:52 1 kommentar

  Importen av drivmedelsetanol till Europa under perioden jan – jul 2013 domineras kanske lite oväntat av Guatemala som stod för nära 30 %. Andra stora länder var Peru, Pakistan, Brasilien och Ryssland. Oväntade länder i listan är Sudan och Turkiet. USA: s export till Europa har i princip upphört under perioden. Den stora nedgången för den amerikanska etanolen skall ses i skenet av de åtgärder som EU införde under 2012 mot vad som ansågs vara dumping. Den totala importen av etanol för drivmedelsändamål uppgick till ca 0,6 Mm3 vilket är runt 20 % av den totala efterfrågan i EU 27 som förväntas bli runt 6 Mm3 2013.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • En hållbar energiframtid

  17 oktober, 2013 11:10 0 kommentarer

  Sista konferensdagen tar upp frågan om tillgång på energi för alla och hållbarheten. FN: s generalsekreterare inledde med ett budskap om betydelsen av frågan och i den efterföljande debatten visades att frågan om att få energi är betydligt viktigare för utvecklingsländer än hållbarheten. Kommentaren om att Lampedusakatastrofer inte kommer att minska utan att något görs när kontinentens befolkning ökar ringer i öronen. I senare seminarium diskuterades lokal energiproduktion och konsumtion. Lokal el från solpaneler har visat sig framgångsrik på flera olika ställen i världen och inte bara i glest befolkad och fattig landsbygd utan även inne i fattiga delar i städer. I Japan kommer solpaneler bli ett växande inslag i elgenereringen i takt med att efterverkningarna från Fukushima hanteras. En teknik i växande som det skall bli intressant att se fortsättningen av.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • The Energy Trilemma

  02:26 0 kommentarer

  Tredje dagen har som rubrik energins tredelade dilemma, uthållig energi till överkomligt pris för alla. Tydligast var Kinas Ymin Wang från NEA (National Energy Administration). Kina ökar elkonsumtionen med ca 6 % per år och arbetar för uthålliga lösningar. Såväl klimat- och miljöskäl som osäkerhet i de internationella energipriserna driver på den kinesiska utvecklingen. I samband med omställningen kommer regional anpassning krävas med nya lösningar. Prissättningen skall ske på marknadens villkor men stödsystem kommer att användas i omställningen. En av de tydligaste rösterna i en mer uthållig riktning. Dagens diskussion kring biodrivmedel visade tydligt på den pågående debatten om biodrivmedlens konsekvenser och vilken vikt som skall fästas vid de olika argumenten. Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommer det att ta lång tid innan vi globalt får enighet kring frågeställningarna

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Resurser och tillgångar

  16 oktober, 2013 02:02 0 kommentarer

  Andra kongressdagen hade fokus på resurser och tillgångar och om Montreal var kongressen när den förestående skiffergasutvecklingen förutspåddes är Daeugukongressen platsen där den bekräftades. De låga gaspriserna i USA har dock lett till fokus på skifferolja. Möjligheterna i andra områden i världen anses vara stora. LNG-handel spåddes leda till mindre prisskillnader än de som råder för tillfället mellan de tre prisområdena USA, Europa och Asien. Även vattenkraft och kärnkraftpotentialerna var uppe på agendan. Buskapet från scen är tydligt. Alla energiresurser behövs för att klara den framtida efterfrågan. Finansieringen av de enorma investeringar som måste till för att lösa tillgången på energi till alla diskuterades utan att leda till andra konklusioner än att de politiska förutsättningarna måste bli klarare och långsiktiga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Visioner och scenarior

  15 oktober, 2013 02:02 0 kommentarer

  Måndagens tema på WEC i Daegu var visioner och scenarior. Det var mer scenarior än visioner och dagen började med att Saudi Aramcos CEO Khalid Al-Falih slog fast att tillgången på olja och gas är god och det är ingen brist att hänföra till fysiska resurser. Däremot pekade han på behovet av mycket stora investeringar för att klara efterfrågan. Al-Falih tryckte på behovet av minskad fackling, förbättrad energiintensitet och övergång till naturgasbaserad elproduktion för att motverka ökning av växthusgasemissionerna. Samantha Smith från WWF tog upp att klimatfrågan höll henne vaken om natten, men pekade samtidigt på att World Economic Forum hade lyft frågan, USA hade minskat sina CO2-utsläpp och Kinas inriktning på att minska kolanvändningen som positiva tecken. Seminarium om minskade utsläpp från transportsektorn visade att idéerna drar åt samma håll som i Sverige. Energieffektiva fordon och övergång till Biodrivmedel var recepten. Även LNG för längre lastbilstransporter fanns med på listan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD