• WEC: s uttalande om 7 myter

  14 oktober, 2013 01:54 0 kommentarer

  I samband med öppnandet av kongressen publicerade WEC (World Energy Council) ett uttalande om 7 myter kring energi som behöver neutraliseras för att komma vidare och lösa problemen kring de långsiktiga energimålen om tillgång på uthållig energi för alla som inte äventyrar jorden som vi känner den. WEC framhåller att det krävs en kraftig förändring och utveckling av de framtida energisystemen för att lösa problematiken och vill öppna debatten och göra den mer reell. Uttalandet kommer att vara levande och en del av diskussionen under veckan. Hela uttalandet kan läsas på WEC: s hemsida.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • 13 oktober, 2013 06:33 0 kommentarer

  WEC: s (World Energy Congress) 2013 smygstartar med årsmöten i olika grupperingar. Diskussioner kring konkurrenskraften för Europa i förhållande till omvärlden med utgångspunkt i energin seglar upp som en påtaglig del i helheten. Årets konferens kommer att bli den största någonsin med mer än 7 000 besökare, 272 talare, utställning, 53 ministrar, CEO: s från 263 bolag och mer än 500 journalister, dock ingen svensk vad jag vet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEC 2013

  11 oktober, 2013 10:16 0 kommentarer

  Tre år har gått sedan Montreal var värd för den globala energikonferensen organiserad av WEC (World Energy Council) och det är därmed dags för en ny konferens. 2013 står Daegu Sydkorea som värd med temat ”Securing tomorrow’s energy today”. Innehållet går över hela arean av energi och seminarier om biodrivmedel blandas med kol, vind, kärnkraft petroleum m.m. Konferensen har över 5000 delegater anmälda och bland talarna märks Sydkoreas president, ett stort antal ministrar och CEO: s från hela världen. I Montreal 2010 var skiffergas ”the talk of the tounge”. Det återstår att se de kommande dagarna om det blir något lika genomgående som då.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IPCC och sen’ då’

  30 september, 2013 04:28 0 kommentarer

  IPCC: s slutsatser var som väntat, och lite läckt i förväg, att de vetenskapliga beläggen för att mänskligheten påverkar klimatet har ökat. Den största påverkan är användandet av fossila energikällor som resulterar i koldioxidutsläpp. Materialet stöder dessutom uppfattningen som bl.a. IEA (International Energy Agency) står bakom, att om 2-gradersmålet skall kunna uppfyllas måste stora delar av de fossila resurserna bli kvar i jorden. Det är väl gott och väl men det är vad som kommer sedan som är det intressanta. Rapporten är skapad som ett underlag för politikerna att börja fatta beslut. Då frågan är global krävs det insatser världen över, inte minst från USA och Kina som sammanlagt står för drygt 40 % av alla utsläpp och som båda har ett per capita utsläpp som är högre än exempelvis Sverige. Sverige och EU måste spela en roll i att få världen att gå i takt i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Global etanol produktion 2013

  27 september, 2013 10:00 0 kommentarer

  GRFA (Global Renewable Fuels Alliance Group) har precis lämnat en prognos för årets globala etanolproduktion i samarbete med F.O. Licht. Prognosen visar på en ökning i jämförelse med 2012 års utfall med 1,5 % och förväntas landa på ca 85 miljoner kubikmeter. Vidare ser det enligt prognosen ut som att etanolproduktionen ökar i alla delar av världen inklusive Europa som förväntas nå en 3-procentig ökning i förhållande till 2012. GRFA har beräknat reduktionen av växthusgaser till över 100 miljoner ton. Som jämförelse är Sveriges totala utsläpp 58 miljoner ton omräknat i koldioxidekvivalenter 2012 enligt Naturvårdsverket. Användningen av biodrivmedel är och kommer att vara en viktig del i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SNS-seminarium

  19 september, 2013 04:39 0 kommentarer

  På morgonens SNS-seminarium om ” Så räddar vi både klimat och konkurrenskraft” presenterade professorerna Per Krusell och John Hassler en rapport över den ”optimala” koldioxidskatten i ett globalt perspektiv. Trots dilemmat med avgränsningar och förutsättningar som inte alltid kan garanteras vara på plats är det ett mycket intressant försök att sätta ett globalt pris på koldioxidutsläppen. Det var dessutom intressant att konstatera att den svenska koldioxidskatten ligger något högre men helt klart i paritet med den nivå som motsvarande den i presentationen lägsta diskonteringsräntan. En global koldioxidskatt är i nuläget bara något man kan drömma om. En stilla förhoppning om att bli av med subventionerna av fossil energi som finns på olika håll i världen är väl mer inom möjligheternas ram.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kvotplikten har landat

  18 september, 2013 10:58 0 kommentarer

  Efter lång utredning och svår födslovånda har till slut regeringens kvotpliktsförslag sett propositionens ljus. Det är lätt att förstår problematiken. Det är snårigt att lösa en anpassning till marknad när de marknadsmässiga grunderna inte spelar en i händerna. Vad det handlar om kort är att öka användningen av biodrivmedel utan att kostnaden belastar statskassan. Den skall i slutändan tas av konsumenten. Kvotplikt behöver inte vara fel styrmedel utan det handlar om konstruktionen. Krav på konkurrens- och teknikneutralitet står alltid i förgrunden för SPBI och här når inte propositionen hela vägen fram. Det kommer inte att hålla i ett längre tidsperspektiv. Frågan är när anpassningar behöver göras och vilka konsekvenser de får. Frågetecken reses också i pliktens förlängning när procentsatserna ökar och krockar med EU-kommissionens förslag om tak för grödebaserade produkter och ILUC-konsekvenser. It’s a bumpy road ahead.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EU-Parlamentets röst

  12 september, 2013 02:00 1 kommentar

  EU-Parlamentet röstade igår igenom en 6 %: ig takbegränsning för användningen av grödebaserade biodrivmedel inom EU. Det minskar möjligheten att nå målsättningarna till 2020 dramatiskt. Det är i sig inget fel att vilja se mer av avancerade biodrivmedel för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn men att sätta biodrivmedel mot biodrivmedel är inte en klok väg framåt. Vi behöver alla hållbara drivmedel som går att få tag i oavsett råvara eller teknik. Av dagens 1,3 miljoner fat biodrivmedel per dag som produceras globalt kommer i princip allt från grödebaserade råvaror. Hållningssättet borde istället vara att utgå från respektive produkts växthusgasreducerande effekt och sätta styrmedlen efter det vilket är såväl teknik- som konkurrensneutralt. Det blir ett tufft jobb för Energiministern att inom rådet vrida det slutgiltiga beslutet i rätt riktning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer biodrivmedel

  9 september, 2013 11:51 2 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt släppte i lördags ett pressmeddelande om regeringens miljöbilsförslag. En del av innehållet handlade om biodrivmedel vilket kommenterades i ett ekoinslag i Sveriges Radio. Målsättningen enligt inslaget är bl. a. att nå 10 % inblandning av etanol i bensinen. Det är något som branschen har förespråkat i flera år som ett av de mest verkningsfulla styrmedlen. Ett problem som har uppstått är EU-kommissionens förslag om 5-procentigt tak på biodrivmedel baserad på grödor exempelvis vete eller sockerrör. Om förslaget införs kommer det effektivt att sätta stopp för ökad användning av etanol i bensinen då det idag inte finns några andra volymer tillgängliga på marknaden. För att 10 % låginblandning skall bli verklighet måste regeringens sätta press på kommissionen och få bort taket.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC och enigheten

  5 september, 2013 10:14 0 kommentarer

  Abdalla Salem El-Badri är idag OPEC: s generalsekreterare och varit det i de två 3-årsterminer som är maximala enligt stadgarna. Tiden gick ut i december 2012 men de tolv medlemsländerna kunde inte enas om en ny generalsekreterare och därför förlängdes förordnandet med 1 år i decembermötet 2012. Oenighet bottnar i skiljelinjen mellan Iran och Saudiarabien. Båda parter har bland fler framfört kandidater till platsen och enligt uppgifter från Platts har Iran nu antagit en fast ståndpunkt att de skall utse nästa generalsekreterare. Platsen som generalsekreterare är administrativ till sin konstruktion men blir ändå politiskt viktig. Förlängningen av El-Badris mandat går ut sista december 2013 och decembermötet blir därmed extra intressant då det med sannolikhet är där en efterträdare kommer att offentliggöras om en överenskommelse nås.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD