• IPCC och sen’ då’

  30 september, 2013 04:28 0 kommentarer

  IPCC: s slutsatser var som väntat, och lite läckt i förväg, att de vetenskapliga beläggen för att mänskligheten påverkar klimatet har ökat. Den största påverkan är användandet av fossila energikällor som resulterar i koldioxidutsläpp. Materialet stöder dessutom uppfattningen som bl.a. IEA (International Energy Agency) står bakom, att om 2-gradersmålet skall kunna uppfyllas måste stora delar av de fossila resurserna bli kvar i jorden. Det är väl gott och väl men det är vad som kommer sedan som är det intressanta. Rapporten är skapad som ett underlag för politikerna att börja fatta beslut. Då frågan är global krävs det insatser världen över, inte minst från USA och Kina som sammanlagt står för drygt 40 % av alla utsläpp och som båda har ett per capita utsläpp som är högre än exempelvis Sverige. Sverige och EU måste spela en roll i att få världen att gå i takt i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Global etanol produktion 2013

  27 september, 2013 10:00 0 kommentarer

  GRFA (Global Renewable Fuels Alliance Group) har precis lämnat en prognos för årets globala etanolproduktion i samarbete med F.O. Licht. Prognosen visar på en ökning i jämförelse med 2012 års utfall med 1,5 % och förväntas landa på ca 85 miljoner kubikmeter. Vidare ser det enligt prognosen ut som att etanolproduktionen ökar i alla delar av världen inklusive Europa som förväntas nå en 3-procentig ökning i förhållande till 2012. GRFA har beräknat reduktionen av växthusgaser till över 100 miljoner ton. Som jämförelse är Sveriges totala utsläpp 58 miljoner ton omräknat i koldioxidekvivalenter 2012 enligt Naturvårdsverket. Användningen av biodrivmedel är och kommer att vara en viktig del i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SNS-seminarium

  19 september, 2013 04:39 0 kommentarer

  På morgonens SNS-seminarium om ” Så räddar vi både klimat och konkurrenskraft” presenterade professorerna Per Krusell och John Hassler en rapport över den ”optimala” koldioxidskatten i ett globalt perspektiv. Trots dilemmat med avgränsningar och förutsättningar som inte alltid kan garanteras vara på plats är det ett mycket intressant försök att sätta ett globalt pris på koldioxidutsläppen. Det var dessutom intressant att konstatera att den svenska koldioxidskatten ligger något högre men helt klart i paritet med den nivå som motsvarande den i presentationen lägsta diskonteringsräntan. En global koldioxidskatt är i nuläget bara något man kan drömma om. En stilla förhoppning om att bli av med subventionerna av fossil energi som finns på olika håll i världen är väl mer inom möjligheternas ram.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kvotplikten har landat

  18 september, 2013 10:58 0 kommentarer

  Efter lång utredning och svår födslovånda har till slut regeringens kvotpliktsförslag sett propositionens ljus. Det är lätt att förstår problematiken. Det är snårigt att lösa en anpassning till marknad när de marknadsmässiga grunderna inte spelar en i händerna. Vad det handlar om kort är att öka användningen av biodrivmedel utan att kostnaden belastar statskassan. Den skall i slutändan tas av konsumenten. Kvotplikt behöver inte vara fel styrmedel utan det handlar om konstruktionen. Krav på konkurrens- och teknikneutralitet står alltid i förgrunden för SPBI och här når inte propositionen hela vägen fram. Det kommer inte att hålla i ett längre tidsperspektiv. Frågan är när anpassningar behöver göras och vilka konsekvenser de får. Frågetecken reses också i pliktens förlängning när procentsatserna ökar och krockar med EU-kommissionens förslag om tak för grödebaserade produkter och ILUC-konsekvenser. It’s a bumpy road ahead.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EU-Parlamentets röst

  12 september, 2013 02:00 1 kommentar

  EU-Parlamentet röstade igår igenom en 6 %: ig takbegränsning för användningen av grödebaserade biodrivmedel inom EU. Det minskar möjligheten att nå målsättningarna till 2020 dramatiskt. Det är i sig inget fel att vilja se mer av avancerade biodrivmedel för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn men att sätta biodrivmedel mot biodrivmedel är inte en klok väg framåt. Vi behöver alla hållbara drivmedel som går att få tag i oavsett råvara eller teknik. Av dagens 1,3 miljoner fat biodrivmedel per dag som produceras globalt kommer i princip allt från grödebaserade råvaror. Hållningssättet borde istället vara att utgå från respektive produkts växthusgasreducerande effekt och sätta styrmedlen efter det vilket är såväl teknik- som konkurrensneutralt. Det blir ett tufft jobb för Energiministern att inom rådet vrida det slutgiltiga beslutet i rätt riktning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer biodrivmedel

  9 september, 2013 11:51 2 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt släppte i lördags ett pressmeddelande om regeringens miljöbilsförslag. En del av innehållet handlade om biodrivmedel vilket kommenterades i ett ekoinslag i Sveriges Radio. Målsättningen enligt inslaget är bl. a. att nå 10 % inblandning av etanol i bensinen. Det är något som branschen har förespråkat i flera år som ett av de mest verkningsfulla styrmedlen. Ett problem som har uppstått är EU-kommissionens förslag om 5-procentigt tak på biodrivmedel baserad på grödor exempelvis vete eller sockerrör. Om förslaget införs kommer det effektivt att sätta stopp för ökad användning av etanol i bensinen då det idag inte finns några andra volymer tillgängliga på marknaden. För att 10 % låginblandning skall bli verklighet måste regeringens sätta press på kommissionen och få bort taket.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC och enigheten

  5 september, 2013 10:14 0 kommentarer

  Abdalla Salem El-Badri är idag OPEC: s generalsekreterare och varit det i de två 3-årsterminer som är maximala enligt stadgarna. Tiden gick ut i december 2012 men de tolv medlemsländerna kunde inte enas om en ny generalsekreterare och därför förlängdes förordnandet med 1 år i decembermötet 2012. Oenighet bottnar i skiljelinjen mellan Iran och Saudiarabien. Båda parter har bland fler framfört kandidater till platsen och enligt uppgifter från Platts har Iran nu antagit en fast ståndpunkt att de skall utse nästa generalsekreterare. Platsen som generalsekreterare är administrativ till sin konstruktion men blir ändå politiskt viktig. Förlängningen av El-Badris mandat går ut sista december 2013 och decembermötet blir därmed extra intressant då det med sannolikhet är där en efterträdare kommer att offentliggöras om en överenskommelse nås.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Libyen i skuggfokus

  4 september, 2013 09:07 0 kommentarer

  I skuggan av konflikten i Syrien som är den stora konflikten som påverkar oljepriset just nu, har produktionen och exporten från Libyen sjunkit dramatiskt under senare tid. Före omvälvningen i Libyen låg produktionen på ca 1,6 mbd (miljoner fat per dag) med en stor export framför allt till de södra delarna av Europa och dessutom av en kvalitet som är väldigt lämpad för behoven. Under konflikten sjönk den till nära noll och har därefter stigit men inte långvarigt nått upp till nivåer före. Under sommaren har oroligheter i landet sänkt produktionen till under 1 mbd och nu senast har indikerats att produktionen är så låg som 0,15 till 0,25. Den nivå som bedöms kritiskt för att hålla Libyen flytande som stat har angetts till 0,4 mbd vilket skulle medföra en ohållbar situation. En reell faktor som i realiteten borde påverka mer än riskerna kring Syrien.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Koldioxidskatt i Frankrike

  27 augusti, 2013 01:18 0 kommentarer

  Planer på införandet av en koldioxidskatt i Frankrike har funnits under åren men aldrig kommit till genomförande. Bl. a. försökte dåvarande president Sarkozy 2009 införa en koldioxidskatt som stoppades av Frankrikes konstitutionsdomstol. Frankrikes miljöminister Philippe Martin gav i slutet av förra veckan besked om att en skatt som i praktiken är en koldioxidskatt är på väg. Innehållet är fortfarande inte klart men skall tydliggöras under september. Även om inga detaljer är kända förväntas inte påverkan att bli hög under 2014. Koldioxidskatt är ett exempel på ett bra styrmedel som verkar direkt på det som är avsett. Skatten borde vara helt lika för alla fossila energislag inom samma sektor och sättas på andel fossilt kol i bränslet. På samma sätt borde energiskatt utgå på energiinnehållet inom respektive fossilt bränsle. Så är ännu inte fallet inom transportsektorn i Sverige.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Non-OPEC ökar

  15 augusti, 2013 01:38 0 kommentarer

  I sin augustianalys visar IEA (international Energy Agency) att ökningen av den totala oljeproduktionen just nu kommer från staterna utanför OPEC. OPEC som består av 12 stater står för ca 35 % av den globala produktionen. Det innebär att de övriga står för ca 65 och de ökar mest just nu. Det är framför allt Nordamerika och i augusti Kanada som står för de största ökningarna. Flera OPEC-länder visar på sjunkande volymer där Libyen sticker ut mest med produktionsstörningar kopplat till intern oro i landet. Även Irak som tidigare överraskat med stadiga ökningar har en minskning kopplat till investeringar i Basra-regionen och attacker mot oljeledningar i norr. Samtidigt visar nu efterfrågan att ekonomin kan vara på väg att förbättras på flera håll. Ökningen för 2014 bedöms bli 1,1 mbd (miljoner fat per dag) vilket är 0,2 mbd mer än för 2013. Fortfarande är kapacitetsreserven relativt god historiskt sett vilket skapar grund för en fortsatt lugn marknad utifrån de fundamentala faktorerna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD