• Libyen i skuggfokus

  4 september, 2013 09:07 0 kommentarer

  I skuggan av konflikten i Syrien som är den stora konflikten som påverkar oljepriset just nu, har produktionen och exporten från Libyen sjunkit dramatiskt under senare tid. Före omvälvningen i Libyen låg produktionen på ca 1,6 mbd (miljoner fat per dag) med en stor export framför allt till de södra delarna av Europa och dessutom av en kvalitet som är väldigt lämpad för behoven. Under konflikten sjönk den till nära noll och har därefter stigit men inte långvarigt nått upp till nivåer före. Under sommaren har oroligheter i landet sänkt produktionen till under 1 mbd och nu senast har indikerats att produktionen är så låg som 0,15 till 0,25. Den nivå som bedöms kritiskt för att hålla Libyen flytande som stat har angetts till 0,4 mbd vilket skulle medföra en ohållbar situation. En reell faktor som i realiteten borde påverka mer än riskerna kring Syrien.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Koldioxidskatt i Frankrike

  27 augusti, 2013 01:18 0 kommentarer

  Planer på införandet av en koldioxidskatt i Frankrike har funnits under åren men aldrig kommit till genomförande. Bl. a. försökte dåvarande president Sarkozy 2009 införa en koldioxidskatt som stoppades av Frankrikes konstitutionsdomstol. Frankrikes miljöminister Philippe Martin gav i slutet av förra veckan besked om att en skatt som i praktiken är en koldioxidskatt är på väg. Innehållet är fortfarande inte klart men skall tydliggöras under september. Även om inga detaljer är kända förväntas inte påverkan att bli hög under 2014. Koldioxidskatt är ett exempel på ett bra styrmedel som verkar direkt på det som är avsett. Skatten borde vara helt lika för alla fossila energislag inom samma sektor och sättas på andel fossilt kol i bränslet. På samma sätt borde energiskatt utgå på energiinnehållet inom respektive fossilt bränsle. Så är ännu inte fallet inom transportsektorn i Sverige.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Non-OPEC ökar

  15 augusti, 2013 01:38 0 kommentarer

  I sin augustianalys visar IEA (international Energy Agency) att ökningen av den totala oljeproduktionen just nu kommer från staterna utanför OPEC. OPEC som består av 12 stater står för ca 35 % av den globala produktionen. Det innebär att de övriga står för ca 65 och de ökar mest just nu. Det är framför allt Nordamerika och i augusti Kanada som står för de största ökningarna. Flera OPEC-länder visar på sjunkande volymer där Libyen sticker ut mest med produktionsstörningar kopplat till intern oro i landet. Även Irak som tidigare överraskat med stadiga ökningar har en minskning kopplat till investeringar i Basra-regionen och attacker mot oljeledningar i norr. Samtidigt visar nu efterfrågan att ekonomin kan vara på väg att förbättras på flera håll. Ökningen för 2014 bedöms bli 1,1 mbd (miljoner fat per dag) vilket är 0,2 mbd mer än för 2013. Fortfarande är kapacitetsreserven relativt god historiskt sett vilket skapar grund för en fortsatt lugn marknad utifrån de fundamentala faktorerna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Amerikansk majsskörd 2013

  13 augusti, 2013 11:13 0 kommentarer

  USA: jordbruksdepartement har precis släppt en prognos för årets majsskörd. Det tidigare rekordet beräknas överskridas med 5 % och jämfört med föregående år, som var drabbat av torka är siffrorna upp 28 %. Skörden används i huvudsak till djurfoder och prognosen är att 53 % av den totala produktionen går dit. Etanolproduktionen tar nettoberäknat 26 %. Export av majs beräknas uppgå till 10 %. Priset på majs är idag på den lägsta nivån sedan 2010 enligt RFA (Renewable Fuels Association).

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Sommarlov

  5 juli, 2013 01:55 0 kommentarer

  Efter väl besökta och innehållsrika seminarier i Almedalen gör SPBI-bloggen sommaruppehåll. Vi återkommer igen i augusti och önskar alla våra läsare en riktigt skön och avkopplande sommar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Drivmedelsbranschens dag i Almedalen – från fossilt till förnybart

  3 juli, 2013 02:05 0 kommentarer

  Torsdag den 4 juli är det drivmedelsbranschens dag i Almedalen! Vi finns i Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby Kl 8.30-17.00 och temat för dagen är ”Från fossilt till förnybart”. Från olika perspektiv belyser SPBI och medlemsbolagen detta under 6 seminarier. Vi bjuder även på frukost, lunch och afternoon tea mingel! Kl.12.00 – 12.45 bjuder vi in till mingellunch med branschens vd:ar som finns på plats. Detta är ett exklusivt tillfälle att få mingla och ställa frågor.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Almedalen

  2 juli, 2013 10:42 0 kommentarer

  Intressanta seminarier och diskussioner avlöser varandra som vanligt i Almedalen. I morse lyssnade jag till bl.a. Ulla Hamilton Stockholm, Karolina Skog Malmö, Nicklas Gustavsson Volvo AB och Mattias Goldman Gröna bilister om städernas kommunikationsutmaningar.  Elektrifiering av kollektivtrafik blir ett väsentligt inslag framöver och då även utan spår via busslösningar. Själv skall jag medverka i SVT: s satsning partigrillen av Lorenz Tovatt från Grön Ungdom. Spännande initiativ som jag ser fram emot. På torsdag är det vår dag på Wisby hotel hela dagen med fullt program.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • 1 juli, 2013 08:10 0 kommentarer

  Almedalen drar igång på allvar idag med flera arrangemang kring trafikfrågor. Själva arrangerar vi tillsammans med BIL Sweden en statusrapportering från utredningen om en Fossiloberoende fordonsflotta på Gotlands Högskola kl 13:00. Utredaren Thomas B Johansson och huvudsekreteraren Per Kågeson berättar på plats.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bensin och etanol i USA

  24 juni, 2013 04:08 0 kommentarer

  USA: s energikarta ändras nu snabbt. Den nya tekniken att utvinna naturgas och olja ökar tillgången på inhemska produkter men även etanol, som det allt överskuggande biodrivmedlet, spelar en viktig roll i omställningen. Det syns tydligt i statistiken kring bensin där USA tidigare har varit en nettoimportör av färdig bensin på en nivå omkring 0,4 mbd (miljoner fat per dag) under 2000-talet. Med sjunkande efterfrågan stigande inhemsk produktion och etanolproduktion gick USA: s nettoimportbehov igenom nollstrecket 2010 och ligger idag på minus 0,4 mbd. Etanolproduktionen har under 2000-talet stigit ifrån ca 0,1 till 0,8 mbd. Etanol är därmed den starkaste bidragande orsaken till den förändrade situationen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fatih Birol är i stan’

  14 juni, 2013 01:57 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) chefekonom Dr. Fatih Birol är på besök igen och delar denna gång med sig av en WEO special report. Rapporten är föranledd av minskat globalt fokus på klimatproblemet. För att inte helt tappa möjligheterna till att klara tvågradersmålet föreslår IEA och Birol 4 åtgärder i ett ”4-for-2” förslag. Tanken är att genomförda åtgärder blir lite av en plan B för att kunna återkomma med kraftfullare åtgärder senare för att hålla sig inom tvågradersmålet. Åtgärderna är 1. Ökad energieffektivisering, 2. Minskad användning av ineffektiva kolkraftverk, 3. Minimera metanutsläpp från utvinningen och 4. Ökad utfasning av subventionerna av fossila bränslen. Det är lätt att förstå och dela frustrationen över att för lite händer i ett globalt perspektiv. Om detta initiativ leder till åtgärder är naturligtvis mycket vunnet, men då måste det ske också.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD