• Amerikansk majsskörd 2013

  13 augusti, 2013 11:13 0 kommentarer

  USA: jordbruksdepartement har precis släppt en prognos för årets majsskörd. Det tidigare rekordet beräknas överskridas med 5 % och jämfört med föregående år, som var drabbat av torka är siffrorna upp 28 %. Skörden används i huvudsak till djurfoder och prognosen är att 53 % av den totala produktionen går dit. Etanolproduktionen tar nettoberäknat 26 %. Export av majs beräknas uppgå till 10 %. Priset på majs är idag på den lägsta nivån sedan 2010 enligt RFA (Renewable Fuels Association).

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Sommarlov

  5 juli, 2013 01:55 0 kommentarer

  Efter väl besökta och innehållsrika seminarier i Almedalen gör SPBI-bloggen sommaruppehåll. Vi återkommer igen i augusti och önskar alla våra läsare en riktigt skön och avkopplande sommar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Drivmedelsbranschens dag i Almedalen – från fossilt till förnybart

  3 juli, 2013 02:05 0 kommentarer

  Torsdag den 4 juli är det drivmedelsbranschens dag i Almedalen! Vi finns i Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby Kl 8.30-17.00 och temat för dagen är ”Från fossilt till förnybart”. Från olika perspektiv belyser SPBI och medlemsbolagen detta under 6 seminarier. Vi bjuder även på frukost, lunch och afternoon tea mingel! Kl.12.00 – 12.45 bjuder vi in till mingellunch med branschens vd:ar som finns på plats. Detta är ett exklusivt tillfälle att få mingla och ställa frågor.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Almedalen

  2 juli, 2013 10:42 0 kommentarer

  Intressanta seminarier och diskussioner avlöser varandra som vanligt i Almedalen. I morse lyssnade jag till bl.a. Ulla Hamilton Stockholm, Karolina Skog Malmö, Nicklas Gustavsson Volvo AB och Mattias Goldman Gröna bilister om städernas kommunikationsutmaningar.  Elektrifiering av kollektivtrafik blir ett väsentligt inslag framöver och då även utan spår via busslösningar. Själv skall jag medverka i SVT: s satsning partigrillen av Lorenz Tovatt från Grön Ungdom. Spännande initiativ som jag ser fram emot. På torsdag är det vår dag på Wisby hotel hela dagen med fullt program.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • 1 juli, 2013 08:10 0 kommentarer

  Almedalen drar igång på allvar idag med flera arrangemang kring trafikfrågor. Själva arrangerar vi tillsammans med BIL Sweden en statusrapportering från utredningen om en Fossiloberoende fordonsflotta på Gotlands Högskola kl 13:00. Utredaren Thomas B Johansson och huvudsekreteraren Per Kågeson berättar på plats.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bensin och etanol i USA

  24 juni, 2013 04:08 0 kommentarer

  USA: s energikarta ändras nu snabbt. Den nya tekniken att utvinna naturgas och olja ökar tillgången på inhemska produkter men även etanol, som det allt överskuggande biodrivmedlet, spelar en viktig roll i omställningen. Det syns tydligt i statistiken kring bensin där USA tidigare har varit en nettoimportör av färdig bensin på en nivå omkring 0,4 mbd (miljoner fat per dag) under 2000-talet. Med sjunkande efterfrågan stigande inhemsk produktion och etanolproduktion gick USA: s nettoimportbehov igenom nollstrecket 2010 och ligger idag på minus 0,4 mbd. Etanolproduktionen har under 2000-talet stigit ifrån ca 0,1 till 0,8 mbd. Etanol är därmed den starkaste bidragande orsaken till den förändrade situationen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fatih Birol är i stan’

  14 juni, 2013 01:57 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) chefekonom Dr. Fatih Birol är på besök igen och delar denna gång med sig av en WEO special report. Rapporten är föranledd av minskat globalt fokus på klimatproblemet. För att inte helt tappa möjligheterna till att klara tvågradersmålet föreslår IEA och Birol 4 åtgärder i ett ”4-for-2” förslag. Tanken är att genomförda åtgärder blir lite av en plan B för att kunna återkomma med kraftfullare åtgärder senare för att hålla sig inom tvågradersmålet. Åtgärderna är 1. Ökad energieffektivisering, 2. Minskad användning av ineffektiva kolkraftverk, 3. Minimera metanutsläpp från utvinningen och 4. Ökad utfasning av subventionerna av fossila bränslen. Det är lätt att förstå och dela frustrationen över att för lite händer i ett globalt perspektiv. Om detta initiativ leder till åtgärder är naturligtvis mycket vunnet, men då måste det ske också.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • DI: s seminarium om förnybar energi

  13 juni, 2013 01:02 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt var tydlig i sitt budskap idag på Dagens Industris seminarium om förnybar energi angående styrmedel och synen på den turbulens på handelssidan som tydligast exemplifieras med antidumping tull på Kinesiska solpaneler. Krav på bra styrmedel är teknikneutralitet, kostnadseffektivitet och långsiktighet. Det är bra signaler för vår industri. Det gäller nu att omsätta detta i tillämplig politik. Långsiktiga teknikneutrala styrmedel krävs för att industrin skall våga investera då den politiska risken är den största risken när de förnybara biodrivmedlen idag är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Ministerna pekade ut avgiften på solpaneler som ett exempel på felaktig europapolitik som leder till 25 % högre priser för den svenska konsumenten av solpaneler. Det är bra att ministern pekar ut frihandel som en viktig del i att nå uppsatta mål på ett kostnadseffektivt sätt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mat- bränslediskussionen igen

  12 juni, 2013 11:00 0 kommentarer

  I ett brev till Storbritaniens premiärminister David Cameron inför G8-mötet i London har ett antal personer med koppling till matindustrin och välgörenhetsorganisationer bett om Camerons support för att stoppa utvecklingen av grödebaserad bränsleproduktion. De gör en stark koppling till världssvält och höga matpriser. Bl.a. ber de Cameron att uttala stöd för det 5 %: iga tak som europeiska kommissionen föreslagit på grödebaserade biodrivmedel. I en reaktion pekar den amerikanska biodrivmedelsorganisationen RFA (Renewable Fuels Association) på det faktum att sambandet mellan höga oljepriser och höga matpriser är den tydligaste kopplingen, fastaslaget av bl.a. världsbanken. Frågan delar tydligt även inom miljö- och hjälporganisationer och kommer med allsannolikhet att fortsätta. Samtidigt betalas fortfarande EU-pengar till åkermark som inte används för produktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Handelsdispyter

  10 juni, 2013 11:59 0 kommentarer

  För närvarande är det högaktuellt med olika typer av handelsdispyter inom energiområdet och då på den förnybara sidan. Solpaneler från Kina, FAME från Argentina och Indonesien samt etanol från USA är exempel, och alla har fått någon form av avgift kopplat till sig. Som vanligt tas de emot från det drabbade landet med stor oförståelse och kraftfulla uttalanden. I fallet med Kina har det dessutom lett till diskussioner om en tull på import av vin från Europa som direkt konsekvens. Beslutsunderlaget är kopplat till någon form av nationell subvention från hemlandet. Snedvridning av konkurrens genom olika typer av politiska åtgärder är ofta långsiktigt negativt och leder till kostnadsfördyringar och osämja. Förhoppningsvis får vi se mindre av sådant i framtiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD