• Olika styrmedel olika svårighetsgrad

  26 april, 2013 01:27 0 kommentarer

  Även om man vill uppnå samma sak betyder styrmedlet väldigt mycket. I ambitionen att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn har Sverige fram till nu använt sig av den enkla principen att göra det ekonomiskt attraktivt att använda sig av biodrivmedel genom en skattebefrielse. Detta har räckt för att kompensera för det högre priset och användningen är idag uppe i 8,1 procent. När man från politikens sida inte längre anser sig ha råd att undvara skatteintäkten måste man byta styrmedel. Svaret blev kvotplikt och med ens var enkelheten borta. Utredningen tog ett drygt halvår, promemorian är på 63 sidor och SPBI: s remissvar är på 14 sidor. Om det blir bra? Det återstår att se. The devil is in the detail.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • International Energy Agency rapporterar

  18 april, 2013 04:48 0 kommentarer

  IEA: s Clean Energy Progress rapport som kom igår är en gedigen lunta på 150 sidor. Den kommer att ta tid att botanisera i. Bland deras nyckelobservationer finns några kommentarer om biodrivmedel. På grund av högre råvarupriser och till del också skördeproblem låg produktionen av biodrivmedel still mellan 2011 och 2012. Positivt var dock att satsningar på avancerad biodrivmedelsframställning ökade åtminstone när det gällde testanläggningar. Planer på en del större anläggningar har skrotats. Detta är inte tillräckligt enligt IEA. För att klara målen till 2020 framöver behöver behövs en fördubbling av produktionen medan produktionen av avancerade biodrivmedel måste sexfaldigas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ännu lägre?

  16 april, 2013 02:21 0 kommentarer

  Så har då priset på Brent råolja kommit ned till 100 $ per fat. Nedgången sedan toppnivåerna i februari har varit ca 20 $ och väntad av många bedömare. Trög ekonomisk tillväxt samtidigt som utbudet ökar bör enligt de ekonomiska teorierna betyda sjunkande priser. Frågan är nu vad vi kan förvänta för fortsättning. 100 $ per fat är just den nivå som OPEC och inte minst Saudiarabien har angivit som en nivå man gärna ser. Om priset skulle fortsätta nedåt är det rimligt att tro att det leder till utbudsminskningar från OPEC: s sida och i så fall med Saudiarabien på ledarplats. OPEC har sitt nästa ordinarie möte 31 maj. Intresset inför detta möte börjar nu stiga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC nöjt

  10 april, 2013 11:56 0 kommentarer

  Råoljepriset har sjunkit med ungefär 10 $/fat sedan mitten på februari . En konsekvens av såväl bristande tilltro till den ekonomiska utvecklingen och därmed ökad efterfrågan som en ökad produktion från länder utanför OPEC där USA sticker ut. Trots det har två viktiga företrädare uttryckt att priset är på en rimlig nivå. Tidigare har Saudiarabiens oljeminister uttryckt att nivån 100 $/fat är en vettig nivå och nu senast var det OPEC: s Generalsekreterare Abdullah El-Badri som gav uttryck åt samma uppfattning under ett möte i Paris. Priset på Brent ligger och pendlar kring 105 $/fat. Det skall bli intressant att se om prisnedgången stannar med det eller om den fortsätter och i så fall reaktionerna på det.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Skiffer i Ryssland

  2 april, 2013 10:48 0 kommentarer

  Efter att USA: s stora tillgångar på gas och olja i skifferlager har blivit tillgängliga med ny teknik har turen kommit till Ryssland. Landet har mycket stora tillgångar av såväl gas som olja i skifferlager och då främst i Sibirien. I USA har det hamnat om gas i första hand även om ökningen i oljeutvinningen är stor. I Rysslands fall handlar det om framför allt olja. Det område i västra Sibirien som tilldrar sig störst intresse är enligt ryska källor betydligt större än Bakken i Nord Dakota som idag står för mer än 10 % av USA: s oljeproduktion. I Ryssland kommer prospekteringen ske i samarbete mellan västliga och ryska oljebolag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern i SvD

  18 mars, 2013 09:26 0 kommentarer

  I dagens SvD ger energiminister Anna-Karin Hatt sin och regeringens syn på biodrivmedel i en debattartikel. Bakgrunden är det kvotpliktsförslag som ännu inte är publicerat men som är ett resultat av den under 2012 år genomförda utredningen. Eftersom förslaget inte är publicerat måste närmare kommentarer därför anstå. Vad man ändå kan konstatera är att ministern pekar ut förnybara bränslen som en väsentlig del i omställningsprocessen. Det inger visst hopp inför de europeiska förhandlingarna om kommissionens förslag om tilläggsdirektiv om biodrivmedel som om det genomförs kommer att bromsa utvecklingen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanol i USA och Europa

  14 mars, 2013 09:30 0 kommentarer

  Priset på etanol för drivmedelsbruk har stigit i förhållande till bensinpriset i USA beroende på sjunkande lager och att produktionen inte har ökat. USA har 10 procents inblandning i 93 % av bensinen och producerar och använder mest etanol i hela världen. Förra årets rekordtorka är en del av orsaken. Trots nedgången importeras ingen etanol till USA just nu. I Europa är priset under press bl.a. som ett resultat av sjunkande bensinkonsumtion. Även i Europa är det stora användningsområdet inblandning i vanlig 95-oktanig blyfri bensin. Man kan reflektera över att det ännu inte är samma tydliga världsmarknadspris som i oljesektorn.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lösning?

  13 mars, 2013 02:04 0 kommentarer

  Det är möjligt att det är en lösning på väg i konflikten kring transporten av Sydsudans olja via den enda rörledning som kan föra oljan till hamnen i Röda havsviken. Rörledningen går genom Sudan till hamnen i Port Sudan. Konflikten har handlat om vilken avgift som Sydsudan skall betala till Sudan för transfereringen. Oljetransporterna, som har legat nere sedan i januari 2012, rör sig om ca 350 000 fat olja per dag. Sydsudan har meddelat att transporten kan starta inom tre veckor efter det att en överenskommelse tecknas mellan staterna. Hur snabbt volymerna kan komma upp i nivå med leveranserna före brytningen återstår dock att se.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEC: s årsmöte

  8 mars, 2013 03:59 0 kommentarer

  På WEC: s (World Energy Council) årsmötesseminarium idag presenterade Joan MacNaughton WEC: s rapport over världens energipolitik. Sverige kommer denna gång på första plats med hänvisning bl.a. till tydliga mål och planer, den höga andelen förnybar energi samt ekonomisk tillväxt med sjunkande koldioxidutsläpp. Schweiz, Kanada, Norge och Finland kom på de följande platserna. Utmaningar som pekades ut var bl.a. transportsektorn, och ersättningen av el från kärnkraftverk. I sina kommentarer pekade Joan ut tydliga långsiktiga styrmedel som verkar på en övergripande nivå utan att bli för detaljerade som framgångsrecept för effektiv klimat- och energipolitik. Det är lätt att hålla med.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IVL-rapporten om ”utsikter för biodrivmedel i Sverige 2030”

  7 mars, 2013 10:57 0 kommentarer

  Julia Hansson, IVL och Maria Grahn, Chalmers presenterade i tisdags på Armémuseum, rapporten som ger en bild av hur mycket biodrivmedel som kommer finnas tillgängligt i Sverige 2030. Enligt rapportens mest optimisktiska scenario kommer det att produceras ca 26 TWh biodrivmedel i Sverige år 2030. Tack alla ni som besökte seminariet och bidrog med intressanta frågeställningar och reflektioner! Rapporten är tillgänglig för nedladdning här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef