• OPEC nöjt

  10 april, 2013 11:56 0 kommentarer

  Råoljepriset har sjunkit med ungefär 10 $/fat sedan mitten på februari . En konsekvens av såväl bristande tilltro till den ekonomiska utvecklingen och därmed ökad efterfrågan som en ökad produktion från länder utanför OPEC där USA sticker ut. Trots det har två viktiga företrädare uttryckt att priset är på en rimlig nivå. Tidigare har Saudiarabiens oljeminister uttryckt att nivån 100 $/fat är en vettig nivå och nu senast var det OPEC: s Generalsekreterare Abdullah El-Badri som gav uttryck åt samma uppfattning under ett möte i Paris. Priset på Brent ligger och pendlar kring 105 $/fat. Det skall bli intressant att se om prisnedgången stannar med det eller om den fortsätter och i så fall reaktionerna på det.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Skiffer i Ryssland

  2 april, 2013 10:48 0 kommentarer

  Efter att USA: s stora tillgångar på gas och olja i skifferlager har blivit tillgängliga med ny teknik har turen kommit till Ryssland. Landet har mycket stora tillgångar av såväl gas som olja i skifferlager och då främst i Sibirien. I USA har det hamnat om gas i första hand även om ökningen i oljeutvinningen är stor. I Rysslands fall handlar det om framför allt olja. Det område i västra Sibirien som tilldrar sig störst intresse är enligt ryska källor betydligt större än Bakken i Nord Dakota som idag står för mer än 10 % av USA: s oljeproduktion. I Ryssland kommer prospekteringen ske i samarbete mellan västliga och ryska oljebolag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern i SvD

  18 mars, 2013 09:26 0 kommentarer

  I dagens SvD ger energiminister Anna-Karin Hatt sin och regeringens syn på biodrivmedel i en debattartikel. Bakgrunden är det kvotpliktsförslag som ännu inte är publicerat men som är ett resultat av den under 2012 år genomförda utredningen. Eftersom förslaget inte är publicerat måste närmare kommentarer därför anstå. Vad man ändå kan konstatera är att ministern pekar ut förnybara bränslen som en väsentlig del i omställningsprocessen. Det inger visst hopp inför de europeiska förhandlingarna om kommissionens förslag om tilläggsdirektiv om biodrivmedel som om det genomförs kommer att bromsa utvecklingen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanol i USA och Europa

  14 mars, 2013 09:30 0 kommentarer

  Priset på etanol för drivmedelsbruk har stigit i förhållande till bensinpriset i USA beroende på sjunkande lager och att produktionen inte har ökat. USA har 10 procents inblandning i 93 % av bensinen och producerar och använder mest etanol i hela världen. Förra årets rekordtorka är en del av orsaken. Trots nedgången importeras ingen etanol till USA just nu. I Europa är priset under press bl.a. som ett resultat av sjunkande bensinkonsumtion. Även i Europa är det stora användningsområdet inblandning i vanlig 95-oktanig blyfri bensin. Man kan reflektera över att det ännu inte är samma tydliga världsmarknadspris som i oljesektorn.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lösning?

  13 mars, 2013 02:04 0 kommentarer

  Det är möjligt att det är en lösning på väg i konflikten kring transporten av Sydsudans olja via den enda rörledning som kan föra oljan till hamnen i Röda havsviken. Rörledningen går genom Sudan till hamnen i Port Sudan. Konflikten har handlat om vilken avgift som Sydsudan skall betala till Sudan för transfereringen. Oljetransporterna, som har legat nere sedan i januari 2012, rör sig om ca 350 000 fat olja per dag. Sydsudan har meddelat att transporten kan starta inom tre veckor efter det att en överenskommelse tecknas mellan staterna. Hur snabbt volymerna kan komma upp i nivå med leveranserna före brytningen återstår dock att se.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEC: s årsmöte

  8 mars, 2013 03:59 0 kommentarer

  På WEC: s (World Energy Council) årsmötesseminarium idag presenterade Joan MacNaughton WEC: s rapport over världens energipolitik. Sverige kommer denna gång på första plats med hänvisning bl.a. till tydliga mål och planer, den höga andelen förnybar energi samt ekonomisk tillväxt med sjunkande koldioxidutsläpp. Schweiz, Kanada, Norge och Finland kom på de följande platserna. Utmaningar som pekades ut var bl.a. transportsektorn, och ersättningen av el från kärnkraftverk. I sina kommentarer pekade Joan ut tydliga långsiktiga styrmedel som verkar på en övergripande nivå utan att bli för detaljerade som framgångsrecept för effektiv klimat- och energipolitik. Det är lätt att hålla med.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IVL-rapporten om ”utsikter för biodrivmedel i Sverige 2030”

  7 mars, 2013 10:57 0 kommentarer

  Julia Hansson, IVL och Maria Grahn, Chalmers presenterade i tisdags på Armémuseum, rapporten som ger en bild av hur mycket biodrivmedel som kommer finnas tillgängligt i Sverige 2030. Enligt rapportens mest optimisktiska scenario kommer det att produceras ca 26 TWh biodrivmedel i Sverige år 2030. Tack alla ni som besökte seminariet och bidrog med intressanta frågeställningar och reflektioner! Rapporten är tillgänglig för nedladdning här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • SPBI: s branschdag

  5 mars, 2013 09:06 0 kommentarer

  Idag på SPBI: s seminarium kommer forskarna Julia Hansson och Maria Grahn att redovisa rapporten om ”Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige”. Rapporten är en uppdatering och utvidgning av den rapport författarna lade fram 2010. Utvidgningen handlar om en utblick till andra länder och även ett längre tidsperspektiv. Innehållet kommer att diskuteras av bl.a. statssekreterare Daniel Johansson från näringsdepartementet och Generalsekreterare Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen. Det blir en intressant eftermiddag som kommer att kasta ljus över möjligheterna kring biodrivmedel i framtiden. Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från SPBI: s hemsida inom kort.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Råvara och teknik

  25 februari, 2013 09:57 1 kommentar

  Energiminister Anna-Karin Hatt tog upp biodrivmedlens betydelse i sin lördagsintervju. Det är bra då de kommer att spela en väsentlig roll i arbetet med att minska de fossila koldioxidutsläppen från transportsektorn. Men i det arbetet gäller det att hålla ordning på faktorerna. Det viktiga att är att de råvaror och förädlingsmetoder som används har en hög grad av koldioxidreduktion. Istället för att stelbent fokusera på vilken råvara eller vilket fossilt bränsle som ersätts är det den reducerande effekten som skall vara vägledande. Tidigare var det enkelt. Fossilt bränsle har fossilt ursprung och utsläppen är därmed till 100 procent fossila. Med en mängd olika råvaror och tekniker för framställning blir det betydligt mer komplicerat. Samma råvara och eller framställningsteknik kan ha betydande skillnader i påverkan. Det gäller att hålla många olika bollar i luften samtidigt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern tydliggör

  22 februari, 2013 10:30 0 kommentarer

  I en ekointervju med Energiminister Anna-Karin Hatt inför ministerrådet tydliggörs regeringens inställning kring biodrivmedel. Ministern slår fast att hållbara biodrivmedel leder till minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn och att det just är utsläppsminskningen som skall vara utgångspunkten i synen på biodrivmedel. Vidare menar regeringen att kommissionens förslag på ett tak på 5 % på grödebaserade biodrivmedel är negativt och att det kommer att hämma investeringar i utsläppsminskade drivmedel. Det är bra att ministern nu tydligt talar om att kommissionen är på fel väg och att Sverige därmed kommer att arbeta för en förändring av direktivförslaget på dessa punkter. En arbiträr gräns som kommissionen förslår sätter effektivt stopp för investeringar i hållbara drivmedel. Minskningen av fossilt koldioxidutsläpp från transportsektorn är målet för arbetet och då är det också det som skall vara måttstocken.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD